Comisii

Comisii

COMISIA DE VALIDARE

1. HALOSTA ȘTEFAN LUCIAN

2. MUSTEAȚĂ CĂLIN

3. RUS NISTOR

COMISIA BUGET - FINANȚE

1. HALOSTA ȘTEFAN LUCIAN - PREȘEDINTE

2. MUSTECEAN SORIN-MIHAI - SECRETAR

3. RUS NISTOR - MEMBRU

4. SERETAN GAVRIL - MEMBRU

5. ORBAN IOAN - MEMBRU 

COMISIA JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ

1. MUSTEAȚĂ CĂLIN - PREȘEDINTE

2. BUSUIOC VASILE - SECRETAR

3. HALOSTA LUCIAN - MEMBRU

4. BONEU IOAN - MEMBRU

5. ZAHARIE VASILE - MEMBRU

 COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE, CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT

1. UNGUR MARIA - PREȘEDINTE

2. ZAHARIE VASILE - SECRETAR

3. RUS NISTOR - MEMBRU

4. NIMIGEAN IOAN - MEMBRU

5. PURCIL IOAN-RADU - MEMBRU