Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor socialș din Comuna Bistrita Bargaului,conform Legii nr.416/2001,cu modificarile si cimpletarile ulterioa

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari :: Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor socialș din Comuna Bistrita Bargaului,conform Legii nr.416/2001,cu modificarile si cimpletarile ulterioa

Scurta descriere: Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor socialș din Comuna Bistrita Bargaului,conform Legii nr.416/2001,cu modificarile si cimpletarile ulterioa


Inapoi la pagina principala: "Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari"