Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

Ultimele Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

 • Hotararea nr.46 din 21.06.2019

  Hotarare privind aprobarea finantarii din Bugetul Local a cheltuielilor care nu se finanteaza prin Fondul de Dezvoltare si Investitii, pentru proiectul  ”Extindere retele de canalizare in localitatea Colibita” comuna Bistrita-Bargaului, jud.Bistrita-Nasaud

 • Hotararea nr.45 din 21.06.2019

  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru implementarea proiectului ”Extindere retele de canalizare in localitatea Colibita,Comuna Bistrita Bargaului,judetul Bistrita-Nasaud

 • Hotararea nr.44 din 21.06.2019

  Hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie, conform listei de partizi nr.2077 din 13.06.2019

 • Hotararea nr.43 din 21.06.2019

  Hotarare privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza prin Fondul de Dezvoltare si Investitii, pentru proiectul ”Modernizarea Infrastructurii Rutiere Locale”, in Comuna Bistrita Bargaului,jud.Bistrita-Nasaud

 • Hotararea nr.42 din21.06.2019

  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru implementarea proiectului ”Modernizarea Infrastructurii Rutiere Locale” in comuna Bistrita Bargaului, jud.Bistrita-Nasaud

Lista de documente pentru Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

 • Hotararea nr.46 din 21.06.2019

  Hotarare privind aprobarea finantarii din Bugetul Local a cheltuielilor care nu se finanteaza prin Fondul de Dezvoltare si Investitii, pentru proiectul  ”Extindere retele de canalizare in localitatea Colibita” comuna Bistrita-Bargaului, jud.Bistrita-Nasaud

 • Hotararea nr.45 din 21.06.2019

  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru implementarea proiectului ”Extindere retele de canalizare in localitatea Colibita,Comuna Bistrita Bargaului,judetul Bistrita-Nasaud

 • Hotararea nr.44 din 21.06.2019

  Hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie, conform listei de partizi nr.2077 din 13.06.2019

 • Hotararea nr.43 din 21.06.2019

  Hotarare privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza prin Fondul de Dezvoltare si Investitii, pentru proiectul ”Modernizarea Infrastructurii Rutiere Locale”, in Comuna Bistrita Bargaului,jud.Bistrita-Nasaud

 • Hotararea nr.42 din21.06.2019

  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru implementarea proiectului ”Modernizarea Infrastructurii Rutiere Locale” in comuna Bistrita Bargaului, jud.Bistrita-Nasaud

 • Hotararea nr.41 din 21.06.2019

  Hotarare privind incheierea unui contract de comodat intre comuna Bistrita Bargaului  si Inspectoratul de Jandarmi ”Gelu Voievod” Bistrita-Nasaud

 • Hotararea nr.40 din 21.06.2019

  Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 

 • Hotararea nr.39 din 17.05.2019

  Hotarare privind aprobarea trecerii imobilelor inscris in CF 28712,28714,28713,28718,28675 a UAT-ului Bistrita Bargaului din domeniul privat in domeniul public al comunei

 • Hotararea nr.38 din 17.05.2019
 • Hotararea nr.37 din 17.05.2019

  Hotarare privind aprobarea Studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ” Construire Anexe Primarie in Comuna Bistrita Bargaului

 • Hotararea nr.36 din 17.05.2019

  Hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie, conform listei de partizi nr.1591 din 06.05.2019 

 • Hotararea nr.35 din 17.05.2019

  Hotarare privind analiza si aprobarea executiei bugetului local al comunei Bistrita Bargaului pe trimestrul I -2019

 • Hotararea nr.34 din 17.05.2019

  Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2018

 • Hotararea nr.33 din 17.05.2019

  Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la finele anului 2018

 • Hotararea nr.32 din 02.05.2019

  Hotarare privind asumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,la nivelul comunei Bistrita Bargaului

 • Hotararea nr.31 din 12.04.2019

  Hotarare privind aprobarea acordului de participare in cadrul programului ”Instalarea de sisteme fotovoltaice pemntru gospodariile izolate neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice” de derulare a procedurilor de achizitie publica pentru achizitionarea sistemelor fotovoltaice in cadrul programului se de implementare si monitorizare a functionarii proiectelor

 • Hotararea nr.30 din 12.04.2019

  Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

 • Hotararea nr.29 din 12.04.2019

  Hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie, conform listei de partizi nr.1284 din 05.04.2019

 • Hotararea nr.28 din 12.04.2019

  Hotarare privind aprobarea unor premii pentru rezultate deosebite in domeniul sportului

 • Hotararea nr.27 din 12.04.2019

  Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrita Bargaului

 • Hotararea nr.26 din 12.04.2019

  Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bistrita Bargaului pe anul 2019 

 • Hotarare nr. 25 din 29.03.2019

  Hotarare privind aprobarea propunerii de inscriere in domeniul public al UAT Bistrita Bargaului a suprafetei de 36529 mp teren forestier inscris in amenajamentul silvic, aferent drumului forestier Panulet

 • Hotararea nr. 24 din 29.03.2019

  Hotarare privind infiintarea Serviciului de ingrijiri la domiciliu

 • Hotararea nr. 23 din 29.03.2019

  Hotarare privind  stabilirea echipei mobile, pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza comunei Bistrita Bragaului

 • Hotararea nr. 22 din 29.03.2019

  Hotarare privind stabilirea situatiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta, familiilor si persoanelor singure cu domiciliul in comuna Bistrita Bargaului

 • Hotararea nr. 21 din 29.03.2019

  Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru anul 2019, pentru beneficiarii de venit minim garantat-Legea nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Hotararea nr. 20 din 29.03.2019

  Hotarare privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza prin PNDL pentru proiectul Modernizarea Infrastructurii Rutiere Locale in Comuna Bistrita Bargaului, jedetul Bistrita-Nasaud

 • Hotarare nr. 19 din 29.03.2019

  Hotarare privind actualizarea indicatorilor economici din HCL Nr.07/30.01.2017 pentru implementarea proiectului Modernizarea Infrastructurii Rutiere Locale, in Comuna Bistrita Bargaului,jud. Bistrita-Nasaud

 • Hotararea nr. 18 din 29.03.2019

  Hotarare privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului inscris in CF 28601 a UAT-ului Bistrita Bargaului, proprietatea privata a Comunei Bistrita Bargaului

 • Hotararea nr. 17 din 29.03.2019

  Hotarare privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului inscris in CF 28575 a UAT-ului Bistrita Bargaului, proprietatea privata a Comunei Bistrita Bargaului

 • Hotararea nr. 16 din 29.03.2019

  Hotarare privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului inscris in CF 28580 a UAT-ului Bistrita Bargaului, proprietatea publica a comunei Bistrita Bargaului

 • Hotararea nr. 15 din 29.03.2019

  Hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie, conform listei de partizi nr.1080 din 20.03.2019

 • Hotararea nr. 14 din 14.03.2019

  Hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie, conform listei de partizi nr.1205 din 12.03.2019

 • Hotararea nr. 13 din 22.02.2019

  Hotarare privind aprobarea solicitarii operatorului S.C. Supercom S.A de modificare a terifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din judetul Bistrita-Nasaud respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managementul statiilor de transfer si al centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaud

 • Hotararea nr. 12 din 22.02.2019

  Hotarare privind asumarea documentatiei  cadastrale privind inscrierea in CF a terenului situat in Colibita-fond forestier

 • Hotararea nr. 11 din 22.02.2019

  Hotarare privind modificarea limitei comune intre imobilele avand numerele cadastrale 25037 si 27642 Colibita-Bistrita Bargaului judetul Bistrita Nasaud

 • Hotararea nr. 10 din 22.02.2019

  Hoptarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie, conform listei de partizi nr.487 din 05.02.2019

 • Hotararea nr. 9 din 22.02.2019

  Hotarare privind aprobarea cotei de taiere pe anul 2019

 • Hotararea nr. 8 din 22.02.2019

  Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

 • Hotararea nr. 7 din 30.01.2019

  Hotarare privind aprobarea solicitarii operatorului SC Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din judetul Bistrita-Nasaud respectiv activitatea de colectare si transport al desurilor municipale si managementul statiilor de transfer si al centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaud

 • Hotararea nr. 6 din 30.01.2019

  Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea inchirierii bunurilor imobile apartinand domeniului public/privat proprietatea comunei Bistrita Bargaului

 • Hotararea nr. 5 din 30.01.2019

  Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate a primarului, serviciile publice si activitatile subordonate Consiliuluil local Bistrita Bargaului in cepand cu data de 01.01.2019

 • Hotararea nr. 4 din 30.01.2019

  Hotarare privind utilizarea excedentului in Sectiunea de Dezvoltare a Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al com.Bistrita Bargaului

 • Hotararea nr. 3 din 30.01.2019

  Hotarare privind utilizarea excedentului in Sectiunea de Functionare la venituriile proprii din anul 2018

 • Hotararea nr. 2 din 30.01.2019

  Hotarare privind analiza si aprobarea executiei bugetului local al comunei Bistrita-Bargaului

 • Hotararea nr. 1 din 30.01.2019

  Hotarare privind reteaua scolara de pe raza comunei Bistrita Bargaului pentru anul scolar 2019-2020