Proiecte în derulare

Proiecte în derulare

 

Situaţia proiectelor în Bistriţa Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

 

Nr.

crt.

Denumire proiect

Valoarea totală a proiectului
Lei

Valoarea eligibilă

Contribuţie proprie

Faza în care se află la

Programul de finanţare

 

1.

,,Amenajare spaţii verzi în comuna Bistriţa Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud”

1.047.230

707.190

-

În implementare

Programul Naţional de îmbunătăţire a spaţiilor verzi în localităţi

Administraţia Fondului pentru Mediu

2.

,,Înfiinţare reţele de apă şi canalizare în comuna Bistriţa Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud”

6.114.855

5.087.477,5

628.789,35

În evaluare

 

 

Proiect depus în data de 17.11.2010

Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare

Administraţia Fondului pentru Mediu

3

,,Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere în comuna Bistriţa Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud”

7.778.851 lei

6.520.500

-

În implementare

APDRP, Măsura 125

4.

Baza sportivă în mediul rural, de tip 2 în comuna Bistriţa Bîrgăului, judetul Bistriţa-Năsăud

616.379

525.000

91.379

În implementare

Ordonanţa 7, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

5.

Modernizare Stradă principală Pietroasa, 7,65 km. in comuna Bistriţa Bîrgăului, judetul Bistriţa-Năsăud

5.786.747,78

5.786.747,78

-

În implementare

HG nr. 577/1997

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 

6.

Modernizare uliţe în comuna Bistriţa Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud

6,997.502

6,997.502

-

În evaluare

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 

7.

,,Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Căminului Cultural din Bistriţa Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud”

 

 

 

 

Realizare PT

CNI

8.

Construire Gradiniţa cu două grupe

 

 

 

Procedura de atribuire

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 

9

Centru local de informare şi promovare turistică Bistriţa Bîrgăului, dezvoltare şi marketing

 

 

 

 

APDRP, Măsura 313

 

 

Titlul Proiectului

Programul din care este finanţat

Autoritatea de management

Numărul contractului de finanţare

Data semnării contractului

Data începerii proiectului

Data estimată a finalizării proiectului

(potrivit prevederilor în vigoare ale contractului)

Valoarea

Totală a proiecului

(în euro , la cursul BNR de la data semnării contractului de finnaţare)

Valoarea eligibilă a proiectului

(în euro, la cursul BNR de la data semnării contractului de finnaţare)

,,Modernizare Şcoala generală nr. 2 cu clasele I-VIII Bistriţa Bîrgăului , comuna Bistriţa Bîrgăului, judeţul Bistriţa Năsăud”

POR

Axa 3.

Măsura 4

Ministerul Dezvoltării regionale şi Turismului

Nr. 536

14.09.2009

14.09.2009

14.09.2010

4.102.763 lei

959.778 euro, la un curs de 4,2747 lei/euro din data de 14.09.2009

3.037.617,5 lei

710.603,67 euro, la un curs de 4,2747 lei/euro din data de 14.09.2009