Hotărârea numărul 55 din 10.10.2022

Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului :: Hotărârea numărul 55 din 10.10.2022

Scurta descriere: Hotărârea numărul 55 din 10.10.2022

Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indi8catorilor tehnico-economici și a devizului general pentru pbiectivul de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Bistrița Bârgăului”, aprobat pentru finanțare prin Programul national de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru relizarea obiectivului.


Inapoi la pagina principala: "Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului"
Download atasamente: "20221124074540594.pdf",
Statistici website