Hotărârea numărul 55 din 10.10.2022

Registrul pentru evidenta hotararilor autoritatii deliberative :: Hotărârea numărul 55 din 10.10.2022

Scurta descriere: Hotărârea numărul 55 din 10.10.2022

Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indi8catorilor tehnico-economici și a devizului general pentru pbiectivul de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Bistrița Bârgăului”, aprobat pentru finanțare prin Programul national de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru relizarea obiectivului.


Inapoi la pagina principala: "Registrul pentru evidenta hotararilor autoritatii deliberative"
Statistici website