Proiect de hotărâre numărul 2041 din 10.04.2023

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari :: Proiect de hotărâre numărul 2041 din 10.04.2023

Scurta descriere: Proiect de hotărâre numărul 2041 din 10.04.2023

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ” Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Bistrița Bârgăului, comuna Bistrița Bârgăului, județul Bistrița Năsăud” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 


Inapoi la pagina principala: "Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari"
Statistici website