Proiect de hotărâre numărul 2044 din 10.04.2023

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari :: Proiect de hotărâre numărul 2044 din 10.04.2023

Scurta descriere: Proiect de hotărâre numărul 2044 din 10.04.2023

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ” Extindere rețea de canalizare menajeră și rețea de apă potabilă în localitatea Bistrița Bârgăului, comuna Bistrița Bârgăului, județul Bistrița Năsăud” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 


Inapoi la pagina principala: "Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari"
Statistici website