Proiect de hotărâre numărul 2865 din 19.05.2023

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari :: Proiect de hotărâre numărul 2865 din 19.05.2023

Scurta descriere: Proiect de hotărâre numărul 2865 din 19.05.2023

De actualizare a anexelor la Hotărârea nr.55 din 10.10.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Bistrița Bârgăului” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.


Inapoi la pagina principala: "Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari"
Statistici website