Hotărârea numărul 39 din 10.04.2023

Registrul pentru evidenta hotararilor autoritatii deliberative :: Hotărârea numărul 39 din 10.04.2023

Scurta descriere: Hotărârea numărul 39 din 10.04.2023

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ” Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Bistrița Bârgăului comuna Bistrița Bârgăului, Jud.Bistrița-Năsăud, aprobat pentru finanțare prin Programul  Național de Investiții ”Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.


Inapoi la pagina principala: "Registrul pentru evidenta hotararilor autoritatii deliberative"
Statistici website