Proiect de hotărâre numărul 215 din 11.01.2024

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari :: Proiect de hotărâre numărul 215 din 11.01.2024

Scurta descriere: Proiect de hotărâre numărul 215 din 11.01.2024

Privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T Bistrița Bârgăului să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2024-2027, actualizat 2024, precum și modificarea prin Act aditional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar valabil din2024.


Inapoi la pagina principala: "Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari"
Statistici website