Anunț numărul 635 din 01.02.2024

Informatii de interes public :: Anunț numărul 635 din 01.02.2024

Scurta descriere: Anunț numărul 635 din 01.02.2024

La proiectele de hotărâre:

Privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport,  stocare temporară,  transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare  și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată.

Privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud.


 


Inapoi la pagina principala: "Informatii de interes public"
Download atasamente: "20240308074242679.pdf",
Statistici website