Hotărârea numărul 29 din 27.05.2024

Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului :: Hotărârea numărul 29 din 27.05.2024

Scurta descriere: Hotărârea numărul 29 din 27.05.2024

Privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Bistrița Bârgăului, comuna Bistrița Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud aprobat pentru finanțare prin ”Programul national de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Inapoi la pagina principala: "Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului"
Download atasamente: "20240705071831713.pdf",
Statistici website