Registrul pentru evidenta dispozitiilor autoritatii executive

Registrul pentru evidenta dispozitiilor autoritatii executive

Ultimele Registrul pentru evidenta dispozitiilor autoritatii executive

 • Dispoziția numărul 64 din 02.04.2024

  Privind încetarea indemnizației lunare acordată d-nei Moroșan Ioana din localitatea Colibița, nr.casă 160, comuna Bistrița Bârgăului, persoană adultă încadrată în grad de handicap.

 • Dispoziția numărul 63 din 02.04.2024

  Privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav doamnei Ciungan Floarea.

 • Dispoziția numărul 62 din 02.04.2024

  Privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a modificării indicatorului social de referință beneficiarilor de venit minim de incluziune și implicit modificarea prin indexare a cuantumului VMI pentru un numar de 23 de titulari.

 • Dispoziția numărul 61 din 28.03.2024

  Privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 6 titulari.

 • Dispoziția numărul 60 din 26.03.2024

  Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Ghiță Ionela Adriana, având funcția de asistent medical comunitar-compartimentul pentru asistență socială, gradația 2, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

Lista de documente pentru Registrul pentru evidenta dispozitiilor autoritatii executive

 • Dispoziția numărul 64 din 02.04.2024

  Privind încetarea indemnizației lunare acordată d-nei Moroșan Ioana din localitatea Colibița, nr.casă 160, comuna Bistrița Bârgăului, persoană adultă încadrată în grad de handicap.

 • Dispoziția numărul 63 din 02.04.2024

  Privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav doamnei Ciungan Floarea.

 • Dispoziția numărul 62 din 02.04.2024

  Privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a modificării indicatorului social de referință beneficiarilor de venit minim de incluziune și implicit modificarea prin indexare a cuantumului VMI pentru un numar de 23 de titulari.

 • Dispoziția numărul 61 din 28.03.2024

  Privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 6 titulari.

 • Dispoziția numărul 60 din 26.03.2024

  Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Ghiță Ionela Adriana, având funcția de asistent medical comunitar-compartimentul pentru asistență socială, gradația 2, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 59 din 21.03.2024

  De modificare și completare a dispoziției nr.126/10.11.2020 privind exercitarea atribuțiilor de stare civilă.

 • Dispoziția numărul 58 din 08.03.2024

  Privind acordarea beneficiilor sociale cu titlu de ajutor de urgență pentru familia numitei Tomoroga Elena din localitatea Bistrița Bârgăului, nr.adm.35.

 • Dispoziția numărul 57 din 05.03.2024

  Privind eliberarea unor certificate de funcționare pentru spațiile deținute de agenți economici din comuna Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 56 din 29.02.2024

  Privind suspendarea acordării venitului minim de incluziune.

 • Dispoziția numărul 55 din 29.02.2024

  Privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 10 titulari.

 • Dispoziția numărul 54 din 29.02.2024

  Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de lucxrări prin achiziție directă, având ca obiect lucrări la rețele de apă și canalizare, lucrări de reabilitare, modernizare, întreținere și extindere la obiectivele aparținând domeniului publi al comunei Bistrița Bârgăului din anul 2024.

 • Dispoziția numărul 53 din 28.02.2024

  Privind convocarea Consiliului local Bistrița Bârgăului în ședință ordinară în data de 04.03.2024 ora 9,00.

 • Dispoziția numărul 52 din 28.02.2024

  Privind constituirea comisiei de recepție având ca obiect lucrări de reabilitare, modernizare, întreținere și extinderi la imobilele aparținând domeniului public al comunei Bistrița Bârgăului din anul 2024.

 • Dispoziția numărul 51 din 28.02.2024

  Privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav domnului Zaharie Costan.

 • Dispoziția numărul 50 din 28.02.2024

  Privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav doamnei Bruj Viorica.

 • Dispoziția numărul 49 din 23.02.2024

  Privind încetarea indemnizației lunare acordată d-nei Cioanca Elisabeta din localitatea Bistrița Bârgăului, nr.casă 517, comuna Bistrița Bârgăului, persoană adultă încadrată în grad de handicap.

 • Dispoziția numărul 48 din 16.02.2024

  Privind aprobarea rectificării actului de naștere nr.8 din 13.01.1940, exemplarul II înregistrat în registrele de stare civilă ale localității Bistrița Bârgăului privind numitul Pasere Palaghie.

 • Dispoziția numărul 47 din 09.02.2024

  Privind menținerea în funcția publică de conducere specifică de secretar general al comunei Bistrița Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud a doamnei Leordean Elenuța.

 • Dispoziția numărul 46 din 09.02.2024

  Privind încetarea indemnizației lunare acordată d-nei Pahone Ana cu reședința în localitatea Bistrița Bârgăului, nr.casă 777, comuna Bistrița Bârgăului, persoană adultă încadrată în grad de handicap.

 • Dispoziția numărul 45 din 09.02.2024

  Privind încetarea suplimentului de energie d-nei Ilyeș Maria.

 • Dispoziția numărul 44 din 02.02.2024

  Privind convocarea Consiliului local Bistrița Bârgăului în ședință ordinară în data de 08.02.2024 ora 9,00.

 • Dispoziția numărul 43 din 31.01.2024

  Privind majorarea începând cu data de 01.01.2024 a salariilor de bază de care beneficiază asistenții personali angajați în cadrul Compartimentului de asistență socială al Primăriei Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 42 din 31.01.2024

  Privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 13 titulari.

 • Dispoziția numărul 41 din 31.01.2024

  Privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav domnului Curea Leon.

 • Dispoziția numărul 40 din 31.01.2024

  Privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal, aflate în evidența Compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară al aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului începând cu data de 01.01.2024.

 • Dispoziția numărul 39 din 31.01.2024

  Privind majorarea salariului d-lui Burisuc Constantin, în funcția de administrator patrimoniu, gradația 1, personal contractual, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 38 din 31.01.2024

  Privind majorarea salariului d-lui Dolca Gheorghe, în funcția de referent, gradul II, gradația 5, personal contractual, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 37 din 31.01.2024

  Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică, prin procedura simplificată, având ca obiect execuție lucrări din cadrul proiectului ”Extindere rețea de canalizare menajeră și rețea de apă potabilă în localitatea Bistrița Bârgăului, comuna Bistrița Bârgăului, jud.Bistrița-Năsăud.

 • Dispoziția numărul 36 din 31.01.2024

  Privind încetarea indemnizației lunare acordată d-lui Moișan Teodor din localitatea Bistrița Bârgăului, nr.casă 306, comuna Bistrița Bârgăului, persoană adultă încadrată în grad de handicap.

 • Dispoziția numărul 35 din 31.01.2024

  Privind încetarea indemnizației lunare acordată d-nei Nica Irina din localitatea Bistrița Bârgăului, nr.casă 365, comuna Bistrița Bârgăului, persoană adultă încadrată în grad de handicap.

 • Dispoziția numărul 34 din 30.01.2024

  Privind majorarea salariului d-nei Rânziș Mihaela, funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad principal, gradația 3, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 33 din 30.01.2024

  Privind majorarea salariului d-nei Spânu Andreea Elena, funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad principal, gradația 3, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 32 din 30.01.2024

  Privind majorarea salariului d-nei Drăgan Maria, funcționar public de execuție, consilier achiziții, clasa I, grad principal, gradația 3, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 31 din 30.01.2024

  Privind majorarea salariului d-nei Coșofreț Andrea Dana, funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad superior, gradația 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 30 din 30.01.2024

  Privind majorarea salariului d-nei Nușfelean Mirela, funcționar public de execuție, consilier, clasa I, grad superior, gradația 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 29 din 30.01.2024

  Privind majorarea salariului d-nei Swobodă Eluța, funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad superior, gradația 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 28 din 30.01.2024

  Privind majorarea salariului d-nei Bălăjan Mariana-Dana, funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad superior, gradația 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 27 din 30.01.2024

  Privind majorarea salariului d-nei Halostă Paraschiva, funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad superior, gradația 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 26 din 30.01.2024

  Privind majorarea salariului d-nei Clepșa Nastasia, funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad superior, gradația 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 25 din 30.01.2024

  Privind majorarea cu 5% a salariului de bază d-nei Leordean Elenuța, secretar general al comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 25 din 30.01.2024

  Privind majorarea salariului d-lui Halostă Lucian-Ștefan, consilier primar, personal contractual, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 23 din 30.01.2024

  Privind majorarea salariului d-lui Boneu Ioan , în funcția de șofer, gradul II, gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 22 din 30.01.2024

  Privind majorarea salariului d-nei Hulpea Camilia-Liana având funcția de referent de specialitate, gradul II, gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 21 din 30.01.2024

  Privind majorarea salariului d-lui Ropa Ioan-Valentin în funcția de fochist, gradul II, gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 20 din 30.01.2024

  Privind majorarea salariului d-lui Andreica Mihai-Gheorghe în funcția de fochist, gradul II, gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 19 din 30.01.2024

  Privind majorarea salariului d-lui Steff Ioan-Adrian , în funcția de șofer, gradul II, gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 18 din 30.01.2024

  Privind majorarea salariului d-lui Jauca Teodor, în funcția de șofer, gradul II, gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 17 din 30.01.2024

  Privind majorarea salariului d-lui Cerceja Cornel-Nelu în funcția de șofer, gradul II, gradația 5, personal contractual, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 16 din 30.01.2024

  Privind majorarea salariului d-nei Popandron Măriuța în funcția de guard, gradul II, gradația 5, personal contractual, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dipoziția numărul 15 din 30.01.2024

  Privind majorarea salariului d-lui Neuc Dumitru în funcția de paznic, gradul II, gradația 3, personal contractual, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 14 din 30.01.2024

  Privind majorarea salariului d-lui Ciurea Vasile în funcția de paznic , gradul II, gradația 3, personal contractual, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 13 din 30.01.2024

  Privind majorarea salariului d-lui Cordovan Marin-Dumitru în funcția de șef SVSU, gradația 5, personal contractual, în cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 12 din 30.01.2024

  Privind stabilirea indemnizației corespunzătoare funcției de demnitate publică de viceprimar al comunei Bistrița Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud a domnului Nimigean Ioan, începând cu data de 01.01.2024.

 • Dispoziția numărul 11 din 30.01.2024

  Privind stabilirea indemnizației corespunzătoare funcției de demnitate publică de Primar al comunei Bistrița Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud a domnului Laba Vasile, începând cu data de 01.01.2024.

 • Dispoziția numărul 10 din 30.01.2024

  Privind majorarea cu 5% a salarului de bază al d-nei Ghiță Ionela Adriana având funcția de asistent comunitar, compartiment asistență socială, personal contractual, gradația 2 în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 9 din 25.01.2024

  Privind convocxarea Consiliului local Bistrița Bârgăului în ședință ordinară în data de 30.01.2024 ora 9,00.

 • Dispoziția numărul 8 din 15.01.2024

  Privind convocarea Consiliului local Bistrița Bârgăului în ședință de îndată din data de 15.01.2024 ora 13,00.

 • Dispoziția numărul 7 din 12.01.2024

  Privind aprobarea suplimentului pentru energie electrică.

 • Dispoziția numărul 6 din 12.01.2024

  Privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi.

 • Dispoziția numărul 5 din 12.01.2024

  Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi.

 • Dispoziția numărul 4 din 04.01.2024

  Privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav domnului Rusan Vasile.

 • Dispoziția numărul 3 din 04.01.2024

  Privind încetarea indemnizației lunare acordată d-nei Ciurea Miluca din localitatea Colibița, nr.casă 103, comuna Bistrița Bârgăului, persoană adultă încadrată în grad de handicap.

 • Dispoziția numărul 2 din 04.01.2024

  Privind încetarea indemnizației lunare acordată d-nei Zaharie Mărioara din localitatea Bistrița Bârgăului, nr.casă 1118, comuna Bistrița Bârgăului, persoană adultă încadrată în grad de handicap.

 • Dispoziția numărul 1 din 04.01.2024

  Privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav domnului Ciurea George.

Statistici website