Registrul pentru evidenta dispozitiilor autoritatii executive

Registrul pentru evidenta dispozitiilor autoritatii executive

Ultimele Registrul pentru evidenta dispozitiilor autoritatii executive

Lista de documente pentru Registrul pentru evidenta dispozitiilor autoritatii executive

 • Dispoziția numărul 127 din 31.07.2023

  Privind stabilirea dreptului de acordare a unui ajutor de urgență, cuantumul și modalitățile de plată pentru dl Hanganut Ioan.

 • Dispoziția numărul 126 din 31.07.2023

  Privind încetarea contractului de muncă și a activității d-nei Tomoroga Mărioara angajată ca asistent personal în cadrul Compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară-aparatul de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 125 din 26.07.2023

  Privind convocarea Consiliului local Bistrița Bârgăului în ședință ordinară în data de 31.07.2023 ora 9,00.

 • Dispoziția numărul 124 din 19.07.2023

  Privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei pentru dna Tinis Maria.

 • Dispoziția numărul 123 din 19.07.2023

  Privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social pentru doamna Sălăgean Ana-Maria.

 • Dispoziția numărul 122 din 19.07.2023

  Privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și a suplimentului pentru energie d-nei Pintican Maria.

 • Dispoziția numărul 121 din 19.07.2023

  Privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Sălăgean Ana-Maria.

 • Dispoziția numărul 120 din 04.07.2023

  Privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Bloander Ionuța.

 • Dispoziția numărul 119 din 04.07.2023

  Privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată pentru doamna Bloander Ionuța.

 • Dispoziția numărul 118 din 04.07.2023

  Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Boru Ileana Constantinela.

 • Dispoziția numărul 117 din 03.07.2023

  Privind încetarea contractului de muncă a d-lui Brândușă Viorel, buldozerist în cadrul compartimentului-serviciul public pentru întreținerea drumurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 116 din 23.06.2023

  Privind convocarea Consiliului local Bistrița Bârgăului în ședință ordinară în data de 29.06.2023 ora 9,00.

 • Dispoziția numărul 115 din 21.06.2023

  Privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social pentru doamna Tiniș Maria.

 • Dispoziția numărul 114 din 21.06.2023

  Privind constituirea Comisiei de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale aflate în administrarea UAT Comuna Bistrița Bârgăului precum și a Comisiei de analiză și soluționare a contestațiilor la procesul de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale.

 • Dispoziția numărul 113 din 16.06.2023

  Privind angajarea pe postul administrator patrimoniu a d-lui Burisuc Constantin.

 • Dispoziția numărul 112 din 09.06.2023

  Privind convocarea Consiliului local Bistrița Bârgăului în ședință de îndată din data de 09.06.2023 ora 09,00.

 • Dispoziția numărul 111 din 07.06.2023

  Privind încetarea suplimentului pentru energie d-nei Axente Mărioara.

 • Dispoziția numărul 110 din 07.06.2023

  Privind stabilirea dreptului de acordare a unui ajutor de urgență, cuantumul și modalitățile de plată pentru dl Frumos Ioan.

 • Dispoziția numărul 109 din 31.05.2023

  De revocare a dispoziției nr.96 din 05.05.2023 privind constituirea unei comisii de control pentru respectarea prevederilor contractuale care revin crescătorilor de animale, care au încheiate contracte de închiriere a pajiștilor comunale, proprietatea publică a comunei Bistrița Bârgăului, județul Bistrița Năsăud.

 • Dispoziția numărul 108 din 31.05.2023

  De modificare a dispoziției nr.70 din 02.05.2023 privind stabilirea indemnizației lunare a veceprimarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 107 din 31.05.2023

  De modificare a dispoziției nr.69 din 02.05.2023 privind stabilirea indemnizației lunare a primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 106 din 24.05.2023

  Privind convocarea Consiliului local Bistrița Bârgăului în ședință ordinară în data de 30.05.2023 ora 9,00.

 • Dispoziția numărul 105 din 22.05.2023

  Privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Rusan Romina-Bianca.

 • Dispoziția numărul 104 din 22.05.2023

  Privind încetarea dreptului de plată a ajutorului social pentru dna Capotă Viorica.

 • Dispoziția numărul 103 din 22.05.2023

  Privind stabilirea dreptului de acordare a unui ajutor de urgență, cuantumul și modalitățile de plată pentru dl Andreica Mihai-Gheorghe.

 • Dispoziția numărul 102 din 22.05.2023

  Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea prin licitație publică a suprafețelor de teren înscrise în CF 29437, CF 29430 și CF 29441 domeniul public/privat al Comunei Bistrița Bârgăului, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor privind procedura de licitație publică.

 • Dispoziția numărul 101 din 19.05.2023

  Privind convocarea Consiliului local Bistrița Bârgăului în ședință extraordinară în data de 22.05.2023 ora 14,00.

 • Dispoziția numărul 100 din 15.05.2023

  Privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post contractual unic-administrator patrimoniu pe perioadă nedeterminată în cadrul aparatului de specilitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 99 din 10.05.2023

  Privind stabilirea dreptului de acordare a unui ajutor de urgență, cuantumul și modalitățile de plată pentru dna Bob Maria.

 • Dispoziția numărul 98 din 10.05.2023

  Privind stabilirea dreptului de acordare a unui ajutor de urgență, cuantumul și modalitățile de plată pentru dl Cioanca Ioniță-Costică.

 • Dispoziția numărul 97 din 09.05.2023

  Privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți d-nei Someșan Florentina reprezentant legal a minorei Tălpaș Maria-Claudia, cu domiciliul în localitatea Bistrița Bârgăului, nr.1284A.

 • Dispoziția numărul 96 din 05.05.2023

  Privind constituirea unei comisii de control pentru respectarea prevederilor contractuale care revin crescătorilor de animale, care au încheiate contracte de închiriere a pajiștilor comunale, proprietatea publică a comunei Bistrița Bârgăului, județul Bistrița Năsăud.

 • Dispoziția numărul 95 din 05.05.2023

  Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferentă investiției ” Construire capelă mortuară, comuna Bistrița Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud”.

 • Dispoziția numărul 94 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-lui Brândușă Viorel în funcția de șofer, gradul II,gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 93 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-lui Jauca Teodor în funcția de șofer, gradul II,gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 92 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-lui Cerceja Cornel-Nelu în funcția de șofer, gradul II,gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 91 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-lui Boneu Ioan în funcția de șofer, gradul II,gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 90 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-lui Șteff Ioan-Adrian în funcția de șofer, gradul II,gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 89 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-nei Popandron Măriuța, în funcția de guard, gradul II, gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 88 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-lui Andreica Mihai-Gheorghe, în funcția de fochist, gradul II, gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 87 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-lui Ropa Valentin, în funcția de fochist, gradul II, gradația 3, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 86 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-lui Neuc Dumitru, în funcția de paznic, gradul II, gradația 3, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 85 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-lui Ciurea Vasile, în funcția de paznic, gradul II, gradația 3, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 84 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-nei Hulpea Camilia-Liana, având funcția de referent de specialitate, gradul II, gradația 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 83 din 02.05.20223

  Privind modificarea salariului d-lui Cordovan Marin-Dumitru, în funcția de șef SVSU, gradația 5,personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 82 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-lui Dolca Gheorghe, în funcția de referent, gradul II, gradația 5,personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 81 din 02.05.2023
  Privind modificarea salariului d-nei Rânziș Mihaela, funcționar public de execuție inspector, clasa I, grad principal, gradația 3, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.
 • Dispoziția numărul 80 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-nei Spânu Andreea Elena, funcționar public de execuție inspector, clasa I, grad principal, gradația 3, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 79 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-nei Drăgan Maria, funcționar public de execuție-consilier achiziții, clasa I, grad superior, gradația 3, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 78 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-nei Coșofreț Andrea Dana, funcționar public de execuție inspector, clasa I, grad principal, gradația 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 77 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-lui Halostă Lucian-Ștefan , consilier primar, personal contractual, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 76 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-nei Nușfelean Mirela, funcționar public de execuție inspector, clasa I, grad superior, gradația 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 75 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-nei Swobodă Eluța, funcționar public de execuție inspector, clasa I, grad superior, gradația 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 74 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-nei Bălăjan Mariana-Dana, funcționar public de execuție inspector, clasa I, grad superior, gradația 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 73 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-nei Halosta Paraschiva, funcționar public de execuție inspector, clasa I, grad superior, gradația 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 72 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-nei Clepșa Nastasia, funcționar public de execuție inspector, clasa I, grad superior, gradația 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 71 din 02.05.2023

  Privind modificarea salariului d-nei Leordean Elenuța secretar general al comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 70 din 02.05.2023

  Privind stabilirea indemnizației lunare a viceprimarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 69 din 02.05.2023

  Privind stabilirea indemnizației lunare a primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 68 din 02.05.2023

  Privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav doamnei Neamț Maria.

 • Dispoziția numărul 67 din 26.04.2023

  Privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și a suplimentului pentru energie a d-lui Zbânca Ionel.

 • Dispoziția numărul 66 din 26.04.2023

  Privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și a suplimentului pentru energie a d-lui Zbânca Ionel.

 • Dispoziția numărul 65 din 21.04.2023

  Privind convocarea Consiliului local Bistrița Bârgăului în ședința ordinară în data de 28.04.2023 ora 9,00.

 • Dispoziția numărul 64 din 10.04.2023

  Privind convocarea Consiliului local Bistrița Bârgăului în ședință de îndată din data de 10.04.2023 ora 12,00.

 • Dispoziția numărul 63 din 07.04.2023

  Privind nominalizarea persoanelor care fac parte din echipa proiectelor ” Extindere rețea publică de apă și apă uzată menajeră în Comuna Bistrița Bârgăului, Jud.Bistrița-Năsăud”, ”Înființarea și modernizarea infrastructurii rutiere forestiere în Comuna Bistrița Bârgăului, Județul Bistrița-Năsăud”, ”Achiziționarea de vehicul nepoluant nou cu emisii 0 de gaze de eșapament-Microbuz electric în Comuna Bistrița Bârgăului. Județul Bistrița Năsăud”.

 • Dispoziția numărul 62 din 06.04.2023

  Privind stabilirea salariului d-nei Ghiță Ionela Adriana în funcția de asistent comunitar, compartiment asistență socială, personal contractual, gradația 2 în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 61 din 06.04.2023

  Privind stabilirea salariului d-lui Cordovan Marin-Dumitru în funcția de referent , gradul II,gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 60 din 06.04.2023

  Privind stabilirea salariului d-lui Neuc Dumitru în funcția de paznic, gradul II,gradația 3, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 59 din 06.04.2023

  Privind stabilirea salariului d-lui Ciurea Vasile în funcția de paznic, gradul II,gradația 3, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 58 din 06.04.2023

  Privind stabilirea salariului d-lui Dolca Gheorghe având funcția de specialitate referent, gradul II, gradația 5, personal contractual  în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 57 din 05.04.2023

  Privind stabilirea salariului d-lui Ropa Ioan-Valentin în funcția de fochist gradul II,gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 56 din 05.04.2023

  Privind stabilirea salariului d-lui Brândușă Viorel în funcția de șofer, gradul II,gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 55 din 05.04.2023

  Privind stabilirea salariului d-lui Jauca Teodor în funcția de șofer, gradul II,gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 54 din 05.04.2023

  Privind stabilirea salariului d-lui Cerceja Cornel-Nelu în funcția de șofer, gradul II,gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 53 din 05.04.2023

  Privind stabilirea salariului d-lui Andreica Mihai în funcția de fochist gradul II,gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 52 din 05.04.2023

  Privind stabilirea salariului d-lui Boneu Ioan, în funcția de șofer, gradul II,gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 51 din 05.04.2023

  Privind stabilirea salariului d-lui Șteff Ioan-Adrian în funcția de șofer, gradul II,gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 50 din 05.04.2023

  Privind stabilirea salariului de bază a d-nei Hulpea Camilia-Liana având funcția de specialitate referent, gradul II, gradația 5 în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 49 din 05.04.2023

  Privind stabilirea salariului d-nei Popandron Măriuța în funcția de guard, gradul II, gradația 5, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 48 din 05.04.2023

  Privind stabilirea salariului d-lui Halostă Lucian-Ștefan, consilier primar, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 47 din 05.04.2023

  Privind stabilirea salariului d-nei Rânziș Mihaela, funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad principal, gradația 3 în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 46 din 05.04.2023

  Privind stabilirea salariului d-nei Spânu Andreea Elena, funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad principal, gradația 3 în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 45 din 05.04.2023

  Privind stabilirea salariului d-nei Drăgan Maria, funcționar public de execuție, consilier achiziții, clasa I, grad principal, gradația 3 în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 44 din 05.04.2023

  Privind stabilirea salariului d-nei Coșofreț Andrea-Dana, funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad principal, gradația 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 43 din 05.04.2023

  Privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav domnului Manga Dumitru.

 • Dispoziția numărul 42 din 05.04.2023

  Privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată pentru domnul Jabei Ioan.

 • Dispoziția numărul 41 din 05.04.2023

  Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Dologa Adriana.

 • Dispoziția numărul 40 din 28.03.2023

  Privind actualizarea grupului de lucru pentru întocmirea amenajamentului pastoral pentru toate pajiștile permanente aflate pe teritoriul comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 39 din 24.03.2023

  Privind convocare Consiliului Local Bistrița Bârgăului în ședință ordinară în data de 31.03.2023 ora 9.,00.

 • Dispoziția numărul 38 din 22.03.2023

  Privind încetarea indemnizației lunare acordată d-nei Tomoroga Maria din localitatea Bistrița Bârgăului, nr.casă 1120, comuna Bistrița Bârgăului, persoană adultă încadrată în grad de handicap.

 • Dispoziția numărul 37 din 22.03.2023

  Privind modificarea numărului de membrii pentru familia doamnei Givan Paraschiva.

 • Dispoziția numărul 36 din 10.03.2023

  Privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav doamnei Badiu Livia.

 • Dispoziția numărul 35 din 10.03.2023

  Privind modificarea dreptului de acodare a tichetelor sociale pentru grădiniță.

 • Dispoziția numărul 34 din 10.03.2023

  Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei.

 • Dispoziția numărul 33 din 10.03.2023

  Privind modificarea cuantumului ajutorului social stabilit prin Legea 416/2001, privind venitul minim garantat începând cu data de 01.03.2023.

 • Dispoziția numărul 32 din 07.03.2023

  Privind convocarea Consiliului Local Bistrița Bârgăului în ședință extraordinară în data de 10.03.2023 ora 9,00.

 • Dispoziția numărul 31 din 06.03.2023

  Privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav domnului Cerceja George.

 • Dispoziția numărul 30 din 24.02.2023

  Privind încadrarea d-nei Catarig Angelica-Iulia, pe perioadă nedeterminată, în funcția de asistent personal.

 • Dispoziția numărul 29 din 22.02.2023

  Privind convocarea Consiliului Local Bistrița Bârgăului în ședință ordinară în data de 27.02.2023 ora 9,00.

 • Dispoziția numărul 28 din 20.02.2023

  Privind aprobarea suplimentului pentru energie electrică.

 • Dispoziția numărul 27 din 20.02.2023

  Privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi.

 • Dispoziția numărul 26 din 20.02.2023

  Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi.

 • Dispoziția numărul 25 din 20.02.2023

  Privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana încadrată în grad de handicap grav acordată doamnei Catarig Ileana.

 • Dispoziția numărul 24 din 20.02.2023

  Privind încetarea indemnizației lunare acordată d-lui Beșa Toma-Gavril din localitatea Colibița, nr.casă 116, comuna Bistrița Bârgăului, persoană adultă încadrată în grad de handicap.

 • Dispoziția numărul 23 din 20.02.2023

  Privind încetarea indemnizației lunare acordată d-nei Cobuț Ioana din localitatea Bistrița Bârgăului, nr.casă 539, comuna Bistrița Bârgăului, persoană adultă încadrată în grad de handicap.

 • Dispoziția numărul 22 din 14.02.2023

  Privind încetarea indemnizației lunare acordată d-nei Badiu Ioana din localitatea Bistrița Bârgăului, nr.casă 303, comuna Bistrița Bârgăului, persoană adultă încadrată în grad de handicap.

 • Dispoziția numărul 21 din 14.02.2023

  Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniului public al comunei Bistrița Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud și a comisiei de soluționare a contestațiilor privind procedura de licitație publică.

 • Dispoziția numărul 20 din 10.02.2023

  Privind constituirea comisiei de recepție având ca obiect lucrări de reabilitare, modernizare, întrținere și extinderi la imobilele aparținând domeniului public al comunei Bistrița Bârgăului din anul 2023.

 • Dispoziția numărul 19 din 10.02.2023

  Privind constituirea comisiei de recepție a lucrărilor silvice.

 • Dispoziția numărul 18 din 10.02.2023

  Privind constituirea comisiei de licitație a masei lemnoase în faza picior și apropiat pentru anul 2023.

 • Dispoziția numărul 17 din 09.02.2023

  Privind continuarea raporturilor de serviciu ale secretarului general al comunei Bistrița Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, până la împlinirea vârstei de 65 de ani.

 • Dispoziția numărul 16 din 09.02.2023

  Privind încetarea contractului de muncă și a activității d-nei Popa Nicoleta-Elena angajată ca asistent personal în cadrul Compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară-aparatul de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 15 din 30.01.2023

  Privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Răsvanță Dana-Lenuța.

 • Dispoziția numărul 14 din 30.01.2023

  Privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social,cuantumul și modalitățile de plată pentru doamna Capota Viorica.

 • Dispoziția numărul 13 din 30.01.2023

  Privind aprobarea suplimentului pentru  combustibili solizi sai lichizi d-nei Prigon Paraschiva.

 • Dispoziția numărul 12 din 30.01.2023

  Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi.

 • Dispoziția numărul 11 din 30.01.2023

  Privind încetarea suplumentului pentru energie d-nei Sălăgean Ioana.

 • Dispoziția numărul 10 din 25.01.2023

  Privind convocarea Consiliului local Bistrița Bârgăului în ședință ordinară în data de 30.01.2023, ora 9,00.

 • Dispoziția numărul 9 din 17.01.2023

  Privind promovarea în grad a doamnei Spânu Elena-Andreea în funcția de inspector, clasa I grad profesional principal,gradația 3.

 • Dispoziția numărul 8 din 17.01.2023

  Privind promovarea în grad profesional a doamnei Drăgan Maria în funcția de inspector clasa I, grad profesional principal, gradația 3.

 • Dispoziția numărul 7 din 17.01.2023

  Privind promovarea în grad profesional a doamnei Coșofreț Andrea-Dana în funcția de inspector, clasa I grad profesional principal, gradația 5.

 • Dispoziția numărul 6 din 16.01.2023

  Privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav domnului Neamț Toader.

 • Dispoziția numărul 5 din 16.01.2023

  Privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Sălăgean Mărioara.

 • Dispoziția numărul 4 din 05.01.2023

  Privind stabilirea salariilor de bază de care beneficiază asistenții personali angajați în cadrul Compartimentului de asistență socială al Primăriei comunei Bistrița Bârgăului.

 • Dispoziția numărul 3 din 05.01.2023

  Privind modificarea cuantumului indemnizației lunare acordate persoanelor încadrate în gradul grav de handicap.

 • Dispoziția numărul 2 din 05.01.2023

  Privind constituirea Unității Locale de Sprijin (U.L.S) la nivelul U.A.T Bistrița Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud.

 • Dispoziția numărul 1 din 03.01.2023

  Privind încetarea indemnizației lunare acordată doamnei Vidican Anuța în calitate de reprezentant legal al fiicei sale Vidican Raluca-Alexandra, minoră încadrată în grad de handicap grav.

Statistici website