U.A.T. Bistrița Bârgăului

U.A.T. Bistrița Bârgăului

 

În comuna Bistrița Bârgăului autonomia locală se realizează prin următoarele autorităţi  ale administraţiei publice locale: CONSILIUL LOCAL, ca autoritate deliberativă, formată din  13 consilieri locali; PRIMAR, ca autoritate executivă, împreună cu aparatul său de specialitate. Atât consiliul local cât şi primarul rezolvă treburile publice din comuna Bistrița Bârgăului doar în condiţiile legii şi în numele şi în interesul comunităţii".

Conform art. 106 din O.UG.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:

“ (1) Autorităţile administraţiei publice din comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive.

(2) Consiliile locale şi primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(3) Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii.”

PROGRAM DE FUNCȚIONARE

Luni-Joi: 8-16

Vineri: 8-14

PROGRAM DE AUDIENȚE

PRIMAR LABA VASILE  MARȚI  08:00-16:00

VICEPRIMAR   NIMIGEAN IOAN MIERCURI  08:00-16:00

SECRETAR  LEORDEAN ELENUȚA  JOI  08:00-16:00

Alte sectiuni ale U.A.T. Bistrița Bârgăului

Primar

detalii

Viceprimar

detalii

Secretar General

detalii

Aparatul primăriei

detalii

Proiecte şi Investiţii

detalii

Instituții în subordinea primăriei

detalii