Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

Ultimele Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

 • Hotărârea numărul 78 din 28.08.2023

  Privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor de panificație aferente Programului pentru școli al României și al contractelor acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 77 din 28.08.2023

  Privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Bistrița Bârgăului județul Bistrița -Năsăud și înscrierea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Bistrița Bârgăului a unei construcții- ”Platformă de colectare și managementul gunoiului de grajd” în județul Bistrița-Năsăud, comuna Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 76 din 28.08.2023

  Privind aprobarea prețurilor de pornire conform listei de licitație nr.2886 din 21.08.2023, masă lemnoasă pe picior pentru agenții economici.

 • Hotărârea numărul 75 din 28.08.2023

  Privind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”la data de 10.04.2008.

 • Hotărârea numărul 74 din 28.08.2023

  Privind acordul introducerii a doi noi parteneri, respectiv UAT Comuna Ilva Mare din județul Bistrița Năsăud și UAT Comuna Sărățeni din județul  Mureș în cadrul Acordului de Parteneriat aferent proiectului ”Inplementarea a 3000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11-Turism și cultură.

Lista de documente pentru Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

 • Hotărârea numărul 78 din 28.08.2023

  Privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor de panificație aferente Programului pentru școli al României și al contractelor acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 77 din 28.08.2023

  Privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Bistrița Bârgăului județul Bistrița -Năsăud și înscrierea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Bistrița Bârgăului a unei construcții- ”Platformă de colectare și managementul gunoiului de grajd” în județul Bistrița-Năsăud, comuna Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 76 din 28.08.2023

  Privind aprobarea prețurilor de pornire conform listei de licitație nr.2886 din 21.08.2023, masă lemnoasă pe picior pentru agenții economici.

 • Hotărârea numărul 75 din 28.08.2023

  Privind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”la data de 10.04.2008.

 • Hotărârea numărul 74 din 28.08.2023

  Privind acordul introducerii a doi noi parteneri, respectiv UAT Comuna Ilva Mare din județul Bistrița Năsăud și UAT Comuna Sărățeni din județul  Mureș în cadrul Acordului de Parteneriat aferent proiectului ”Inplementarea a 3000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11-Turism și cultură.

 • Hotărârea numărul 73 din 31.07.2023

  Privind alegerea președintelui de ședință.

 • Hotărârea numărul 72 din 31.07.2023

  Privind aprobarea prețurilor pentru vânzarea la populație a materialului lemnos fasonat la cioată și fasonat la drum auto începând cu data de 01.08.2023.

 • Hotărârea numărul 71 din 31.07.2023

  Privind aprobarea prețurilor de pornire conform listei de licitație nr.3829 din 25.07.2023 pentru masa lemnoasă la drum auto pentru agenții economici.

 • Hotărârea numărul 70 din 31.07.2023

  Privind aprobarea prețurilor de pornire conform listei de licitație nr.2446 din 21.07.2023, pentru masa lemnoasă pe picior pentru agenții economici.

 • Hotărârea numărul 69 din 31.07.2023

  Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Burisuc Constantin precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 68 din 29.06.2023

  Privind aprobarea disponibilității terenului pentru realizarea proiectului ”Încadrarea în conceptul de Școală Verde prin lucrări de reabilitare a Școlii Gimnaziale Clasele I-IV Regim de înălțime P Nr.45, Școala Gimnazială Regim de înălțime P+E nR.1327, Școala Gimnazială Regim de înălțime P+E Corp 1 și 2 Nr.414, Comuna Bistrița Bârgăului, Județul Bistrița-Năsăud” a inducatorilor tehnico-economici și sustenabilității acestuia-proiect finanțat prin PNRR Pilonul VI.Politici pentru noua generație, componenta C15-Educație;Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standardele ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar; Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi. 

 • Hotărârea numărul 67 din 29.06.2023

  Privind aprobarea proiectului ”Încadrarea în conceptul de Școală Verde prin lucrări de reabilitare a Școlii Gimnaziale Clasele I-IV Regim de înălțime P Nr.45, Școala Gimnazială Regim de înălțime P+E nR.1327, Școala Gimnazială Regim de înălțime P+E Corp 1 și 2 Nr.414, Comuna Bistrița Bârgăului, Județul Bistrița-Năsăud” a inducatorilor tehnico-economici și sustenabilității acestuia-proiect finanțat prin PNRR Pilonul VI.Politici pentru noua generație, componenta C15-Educație;Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standardele ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar; Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi. 

 • Hotărârea numărul 66 din 29.06.2023

  Privind aprobarea prețurilor de pornire, conform listei de licitație nr.2018 din 20.06.2023,pentru masa lemnoasă pe picior pentru agenții economici.

 • Hotărârea numărul 65 din 29.06.2023

  Privind trecerea din domeniul public al Comunei Bistrița Bârgăului în domeniul privat al Comunei Bistrița Bârgăului al imobilului înscris în CF 30587, nr.cadastral 30587, amplasat în localitatea Bistrița Bârgăului, nr.1331C.

 • Hotărârea numărul 64 din 09.06.2023

  Privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integartă a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud.

 • Hotărârea numărul 63 din 30.05.2023+Anexe

  Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din Comuna Bistrița Bârgăului în anul 2024.

 • Hotărârea numărul 62 din 30.05.2023

  De revocare a hotărârii nr.28 din 31.03.2023 privind trecerea din proprietatea Statului în domeniul privat al Comunei Bistrița Bârgăului și ulterior trecerea în domeniul public al Comunei Bistrița Bârgăului a unui imobil teren în suprafață de 572 mp situat în intravilanul localității Colibița, înscris în CF NR.30195 a Uat Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 61 din 30.05.2023

  Privind constituirea unei comisii de control pentru respectarea prevederilor contractuale care revin crescătorilor de animale care au încheiate contracte de închiriere a pajiștilor comunale, proprietatea publică a comunei Bistrița Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud.

 • Hotărârea numărul 60 din 30.05.2023

  Privind completarea hotărârii nr.44 din 28.04.2023 privind înscrierea în cartea funciară a drumurilor comunale Drm Vicinal Bridireasa de Sus-Fufeni-tronson 3, Drum Vicinal Cioanca-tronson 2, Drum Vicinal Sub Potică-tronson 3-proprietatea publică a comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 59 din 30.05.2023

  Privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 287 mp înscris în CF nr.30152, domeniul privat al Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 58 din 30.05.2023

  Privind aprobarea prețurilor de pornire, conform listei de licitație nr.2864 din 23.05.2023, pentru masa lemnoasă la drum auto pentru agenții economici.

 • Hotărârea numărul 57 din 30.05.2023

  Privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea implementării proiectului ” Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest”.

 • Hotărârea numărul 56 din 30.05.2023

  Privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale, aprobarea criteriilor de ierarhizare în vederea repartizării locuințelor și aprobarea modificării modelului de contract de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuință.

 • Hotărârea numărul 55 din 30.05.2023

  Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a capelei mortuare, proprietate publică a UAT Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 54 din 30.05.2023

  Privind analiza și aprobarea execuției bugetului local al comunei Bistrița Bârgăului pe trimestrul I 2023.

 • Hotărârea numărul 53 din 30.05.2023

  Privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

 • Hotărârea numărul 52 din 22.05.2023

  Privind angajamentul UAT Comuna Bistrița Bârgăului pentru a amplasa o stație de încărcare pe raza comunei, necesară apelului de proiecte ”Microbuze electrice pentru elevi” finanțat din PNRR, componenta C15: Educație, Reforma 6.

 • Hotărârea numărul 51 din 22.05.2023

  De actualizare a anexelor la Hotărârea nr.55 din 10.10.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Bistrița Bârgăului” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

 • Hotărârea numărul 50 din 28.04.2023

  Privind alegerea președintelui de ședință.

 • Hotărârea numărul 49 din 28.04.2023

  De modificare și completare a hotărârii nr.36 din 31.03.2023 privind stabilirea salariilor de bază brute pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului, servicile publice și activitățile subordonate Consiliului local Bistrița Bârgăului începând cu data de 01.02.2023.

 • Hotărârea numărul 48 din 28.04.2023

  Privind aprobarea Organigramei și Statutului de funcții pentru demnitarii publici, funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 47 din 28.04.2023

  Privind aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, de trecere din domeniul public al județului Bistrița-Năsăud în domeniul public al comunei Bistrița Bârgăului a bunurilor aferente infrastructurii punctelor de colectare a deșeurilor realizate pe terenurile proprietate publică a comunei Bistrița Bârgăului în cadrul proiectului ” Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Bistrița-Năsăud”.

 • Hotărârea numărul 46 din 28.04.2023

  Privind aprobarea prețurilor de pornire, conform listei de licitație nr.2269 din 24.04.2023, pentru masa lemnoasă la drum auto pentru agenții economici.

 • Hotărârea numărul 45 din 28.04.2023

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi nr.1389 din 21.04.2023.

 • Hotărârea numărul 44 din 28.04.2023

  Privind înscrierea în cartea funciară a drumurilor comunale Drum Vicinal Bridireasa de Sus-Fufeni-tronson 3, Drum Vicinal Cioanca-tronson 2, Drum Vicinal Sub Potică-tronson 3-proprietatea publică a comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 43 din 28.04.2023

  Privind aprobarea închirierii suprafețelor de teren înscrise în CF 29437, CF 29430 și CF 29441 domeniul public/privat al Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 42 din 28.04.2023

  Privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG183300111/22.03.2018 în valoare de 2.795.100 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2.

 • Hotărârea numărul 41 din 28.04.2023

  Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Ciungan Mihai precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 40 din 10.04.2023

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ” Extindere rețea de canalizare menajeră și rețea de apă potabilă în localitatea Bistrița Bârgăului comuna Bistrița Bârgăului, Jud.Bistrița-Năsăud, aprobat pentru finanțare prin Programul  Național de Investiții ”Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

 • Hotărârea numărul 39 din 10.04.2023

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ” Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Bistrița Bârgăului comuna Bistrița Bârgăului, Jud.Bistrița-Năsăud, aprobat pentru finanțare prin Programul  Național de Investiții ”Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

 • Hotărârea numărul 38 din 31.03.2023

  Privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF 29177 și CF 29464 a Uat-ului Bistrița Bârgăului, proprietatea publică a Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 37 din 31.03.2023

  De modificare a Hotărârii nr.18 din 27.02.2023 privind actualizare date pentru imobil înscris în CF nr.26837, Uat Comuna Bistrița Bârgăului-Strada Cloșcă tronson 3 intravilan.

 • Hotărârea numărul 36 din 31.03.2023

  Privind  stabilirea salariilor de bază brute pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului, serviciile publice și activitățile subordinate Consiliului local Bistrița Bârgăului începând cu data de 01.02.2023.

 • Hotărârea numărul 35 din 31.03.2023

  Privind aprobarea prețurilor de pornire, conform listei de licitație nr.1683 din 23.03.2023, pentru masa lemnoasă la drum auto pentru agenții economici.

 • Hotărârea numărul 34 din 31.03.2023

  Privind. aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi nr.991 din 24.03.2023.

 • Hotărârea numărul 33 din 31.03.2023

  Privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legioslația aplicabilă în vigoare.

 • Hotărârea numărul 32 din 31.03.2023

  Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport , stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare, depozitare a deșeurilor municipal, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată.

 • Hotărârea numărul 31 din 31.03.2023

  Privind aprobarea încheierii Actului aditional nr.6 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipal inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud.

 • Hotărârea numărul 30 din 31.03.2023
  Privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T Bistrița Bârgăului să voteze aprobarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița –Năsăud.
 • Hotărârea numărul 29 din 31.03.2023

  Privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF 26591 și CF 26586 a Uat-ului Bistrița Bârgăului, proprietatea publică a comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 28 din 31.03.2023

  Privind trecerea din proprietatea statului în domeniul privat al comunei Bistrița Bârgăului și ulterior trecerea în domeniul public al comunei Bistrița Bârgăului a unui imobil teren în suprafață de 572 mp situat în intravilanul localității Colibița, înscris în CF nr.30195 a Uat Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 27 din 31.03.2023

  Privind aprobarea înscrierii definitive a imobilului înscris în C.F. 26591 a Uat-ului Bistrița Bârgăului, proprietatea publică a comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 26 din 31.03.2023

  Privind darea în administrare către Școala Gimnazială Bistrița Bârgăului a unor imobile situate în localitatea Bistrița Bârgăului, comuna Bistrița Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud.

 • Hotărârea numărul 25 din 10.03.2023

  Privind darea în administrare către Ocolul Silvic Bistrița Bârgăului a imobilelor înscrise în CF nr.27880-Bistrița Bârgăului situate în localitatea Bistrița Bârgăului, jud.Bistrița-Năsăud.

 • Hotărârea numărul 24 din 10.03.2023

  Privind aprobarea proiectului ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Bistrița Bârgăului în medii de învățare moderne și sustenabile și a cheltuielilor legate de proiect, finanțat prin PNRR Pilonul VI, Politici pentru noua generație, componenta C15-Educație.

 • Hotărârea numărul 23 din 27.02.2023

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi nr.562 din 21.02.2023.

 • Hotărârea numărul 22 din 27.02.2023

  Privind completarea hotărârii nr.74 din 24.11.2022 privind alipire imobil în CF nr.25063, CF vechi nr. 3119 Uat Comuna Bistrița Bârgăului, Școala Generală nr.2.

 • Hotărârea numărul 21 din 27.02.2023

  Privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului înscris în CF 30115 a Uat-ului Bistrița Bârgăului, Drum forestier Stegea-Jirezi tronson 6.

 • Hotărârea numărul 20 din 27.02.2023

  Privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului înscris în CF 30123 a UAT-ului Bistrița-Bârgăului, drum forestier Șoimul de Sus tronson 3.

 • Hotărârea numărul 19 din 27.02.2023

  Privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului înscris în CF 30131 a Uat-ului Bistrița Bârgăului, drum forestier Șoimul de Sus tronson 4.

 • Hotărârea numărul 18 din 27.02.2023

  Privind actuializare date pentru imobil încris în CF nr.26837, Uat Comuna Bistrița Bârgăului-Strada Cloșcă tronson 3 intravilan.

 • Hotărârea numărul 17 din 30.01.2023

  Privind alegerea președintelui de ședință.

 • Hotărârea numărul 16 din 30.01.2023

  Privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local pe anul 2023.

 • Hotărârea numărul 15 din 30.01.2023

  Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social din Comuna Bistrița Bârgăului, conform Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare.

 • Hotărârea numărul 14 din 30.01.2023

  Privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale la nivelul comunei Bistrița Bârgăului pentru anul 2023.

 • Hotărârea numărul 13 din 30.01.2023

  Privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bistriâa-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020.

 • Hotărârea numărul 12 din 30.01.2023

  Privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud” la data de 10.04.2008.

 • Hotărârea numărul 11 din 30.01.2023

  Privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud.

 • Hotărârea numărul 10 din 30.01.2023

  Privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor proprietate a comunei Bistrița Bârgăului, aflate în administrarea Asociației Proprietarilor de Pădure ” Bistricioara” Ocolul Silvic Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 9 din 30.01.2023

  Privind aprobarea cotei de tăiere pe anul 2023.

 • Hotărârea numărul 8 din 30.01.2023

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație conform listei de licitație nr.303 din 12.01.2023, pentru masa lemnoasă la drum auto pentru agenții economici.

 • Hotărârea numărul 7 din 30.01.2023

  Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pajiștilor disponibile, proprietatea publică a comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 6 din 30.01.2023

  Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022.

 • Hotărârea numărul 5 din 30.01.2023

  Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bistrița Bârgăului, pe anul 2023.

 • Hotărârea numărul 4 din 30.01.2023

  Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la finele anului 2022.

 • Hotărârea numărul 3 din 30.01.2023

  Privind analiza și aprobarea execuției bugetului local al comunei Bistrița Bârgăului pe trimestru IV.

 • Hotărârea numărul 2 din 30.01.2023

  Privind rețeaua școlară de pe raza comunei Bistrița Bârgăului pentru anul școlar 2023-2024.

 • Hotărârea numărul 1 din 30.01.2023

  Privind alegerea președintelui de ședință.

Statistici website