Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

Ultimele Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

 • Hotărârea numărul 52 din 31.08.2022

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație conform listei de partizi numărul 2846 din 24.08.2022.

 • Hotărârea numărul 51 din 31.08.2022

  Privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii, în comuna Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 50 din 29.07.2022

  Privind alegerea președintelui de ședință.

 • Hotărârea numărul 49 din 29.07.2022

  Privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG183300111/22.03.2018 în valoare de 2.795.100 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural -IFN SA pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7,2.

 • Hotărârea numărul 48 din 29.07.2022

  Privind darea în administrare către Școala Gimnazială Bistrița Bârgăului a unor imobile situate în localitatea Bistrița Bârgăului comuna Bistrița Bârgăului, jud.Bistrița-Năsăud.

Lista de documente pentru Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

 • Hotărârea numărul 52 din 31.08.2022

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație conform listei de partizi numărul 2846 din 24.08.2022.

 • Hotărârea numărul 51 din 31.08.2022

  Privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii, în comuna Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 50 din 29.07.2022

  Privind alegerea președintelui de ședință.

 • Hotărârea numărul 49 din 29.07.2022

  Privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG183300111/22.03.2018 în valoare de 2.795.100 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural -IFN SA pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7,2.

 • Hotărârea numărul 48 din 29.07.2022

  Privind darea în administrare către Școala Gimnazială Bistrița Bârgăului a unor imobile situate în localitatea Bistrița Bârgăului comuna Bistrița Bârgăului, jud.Bistrița-Năsăud.

 • Hotărârea numărul 47 din 29.07.2022

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație conform listei de partizi nr,2359 din 22.07.2022.

 • Hotărârea numărul 46 din 29.07.2022

  Privind analiza și aprobarea execuției bugetului local al comunei Bistriâa Bârgăului pe trimestrul II.

 • Hotărârea numărul 45 din 30.06.2022

  Privind aprobarea achiziționării prin cumpărare a unui teren intravilan în suprafață de 269 mp situat în localitatea Colibița, comuna Bistrița Bârgăului, înscris în CF nr.29571 Bistrița Bârgăului,nr.topo 2373/1/4/b.

 • Hotărârea numărul 44 din 30.06.2022

  Cu privire la acceptarea donației parcelei cu nr.cad.nou 30208 în suprafață totală de 713 mp de la Parohia Ortodoxă Română Bistrița Bârgăului în vederea construirii unei capele mortuare.

 • Hotărârea numărul 43 din 30.06.2022

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație conform listei de partizi numărul 1885 din 23.06.2022.

 • Hotărârea numărul 42 din 30.05.2022

  Privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr.66/26.03.2018 în sumă de 2.700.000, pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 4.3.

 • Hotărârea numărul 41 din 30.05.2022

  Privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG183300188/08.05.2018 în valoare de 686.441,15 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2.

 • Hotărârea numărul 40 din 30.05.2022

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi nr.1408 din 20.05.2022.

 • Hotărârea numărul 39 din 16.05.2022

  Privind aprobarea investiției ”Construire stație de încărcare pentru mașini electrice în comuna Bistrița Bârgăului.județul Bistrița-Năsăud”, a cheltuielilor aferente acestuia, precum și implementarea proiectului prin Planul Național de redresare și reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/202/C10,componenta 10-Fondul local.

 • Hotărârea numărul 38 din 16.05.2022

  Privind aprobarea investiției ”Achiziționarea de vehicul nepoluant nou cu emisii zero de gaze de eșapament: microbuz electric, de către comuna Bistrița Bârgăului, a cheltuielilor aferente acestuia, precum și implementarea proiectului prin Planul național de redresare și reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10,componenta 10-Fondul local.

 • Hotărârea numărul 37 din 29.04.2022

  Privind alegerea președintelui de ședință.

 • Hotărârea numărul 36 din 29.04.2022+Anexe

  Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Bistrița Bârgăului în anul 2023.

 • Hotărârea numărul 35 din 29.04.2022

  Privind acordul de schimbare a categoriei de folosință din teren forestier în drum forestier.

 • Hotărârea numărul 34 din 29.04.2022

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi nr.1038 din 15.04.2022.

 • Hotărârea numărul 33 din 29.04.2022

  Privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență.

 • Hotărârea numărul 32 din 29.04.2022

  Privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare,transport,depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri  menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018.

 • Hotărârea numărul 31 din 29.04.2022

  Privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport,depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud.

 • Hotărârea numărul 30 din 29.04.2022

  Privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud,forma consolidată.

 • Hotărârea numărul 29 din 29.04.2022

  Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 28 din 29.04.2022

  Privind analiza și aprobarea execuției bugetului local al comunei Bistrița Bârgăului pe trimestrul I.

 • Hotărârea numărul 27 din 29.04.2022

  Privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

 • Hotărârea numărul 26 din 20.04.2022

  Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții ” Înființarea distribuției de gaze naturale în comunele  Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Josenii Bârgăului și Livezile, județul Bistrița Năsăud .

 • Hotărârea numărul 25 din 20.04.2022

  Privind aprobarea parteneriatului dintre comunele Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Josenii Bârgăului și Livezile, județul Bistrița Năsăud în vederea implementării activităților aferente proiectului: ”Înființarea distribuției de gaze naturale  în comunele Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Josenii Bârgăului și Livezile, județul Bistrița Năsăud .

 • Hotărârea numărul 24 din 28.03.2022

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi nr.606 din 08.03.2022.

 • Hotărârea numărul 23 din 28.03.2022

  Privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG183300188/08.05.2018 în valoare de 686.441,15 de la Fondul de Garantare a Creditului Rural -IFN S.A pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2.

 • Hotărârea numărul 22 din 28.03.2022

  Privind actualizarea Indicatorilor Tehnico-Economici ai proiectului ”Înființarea și modernizarea infrastructurii forestiere în comuna Bistrița Bârgăului,județul Bistrița-Năsăud”.

 • Hotărârea numărul 21 din 28.03.2022

  Privind aprobarea delegării prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Bistrița Bârgăului,Județul Bistrița Năsăud și a documentației de atribuire prin procedură simplificată.

 • Hotărârea numărul 20 din 28.03.2022

  Privind aprobarea achiziționării prin cumpărare a unui teren intravilan în suprafță de 600 mp situat în localitatea Colibița, comuna Bistrița Bârgăului, înscris în CF nr.29967 Bistrița Bârgăului, nr.topo 29967.

 • Hotărârea numărul 19 din 04.03.2022

  Privind aprobarea desemnării reprezentantului și a unui membru supleant din cadrul Consiliului local al Comunei Bistrița Bârgăului în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director în unitatea Școala Gimnazială Bistrița Bârgăului județul Bistrița-Năsăud.

 • Hotărârea numărul 18 din 07.02.2022+Regulament

  Privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public în Comuna Bistrița Bârgăului,Județul Bistrița Năsăud.

 • Hotărârea numărul 17 din 07.02.2022

  Privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venitul minim garantat pentru anul 2022.

 • Hotărârea numărul 16 din 07.02.2022

  Privind stabilirea situațiilor deosebite și a criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență finanțate din bugetul local pentru anul 2022.

 • Hotărârea numărul 15 din 07.02.2022+Plan

  Privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale la nivelul comunei Bistrița Bârgăului pentru anul 2022.

 • Hotărârea numărul 14 din 07.02.2022

  De modificare a hotărârii nr.61 din 18.10.2021 privind actualizarea Indicatorilor Tehnico-Economici ai proiectului ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Bistrița Bârgăului,județul Bistrița-Năsăud”.

 • Hotărârea numărul 13 din 07.02.2022

  Privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud.”

 • Hotărârea numărul 12 din 07.02.2022

  Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bistrița Bârgăului pe anul 2022.

 • Hotărârea numărul 11 din 17.01.2022

  Privind alegerea președintelui de ședință.

 • Hotărârea numărul 10 din 17.01.2022.

  Privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG183300111/22.03.2018 în valoare  DE 2.795.100 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural -IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2.

 • Hotărârea numărul 9 din 17.01.2022

  De modificare și completare a  hotărârii numărul 81/22.12.2021 privind dezmembrarea unor imobile aflate în domeniul public al Comunei Bistrița Bârgăului,Județul Bistrița-Năsăud.

 • Hotărârea numărul 8 din 17.01.2022
  Privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor proprietate a comunei Bistrița Bârgăului, aflate în administrarea Asociației Proprietarilor de Pădure ”Bistricioara” Ocolul Silvic Bistrița Bârgăului.
 • Hotărârea numărul 7 din 17.01.2022

  Privind aprobarea cotei de tăiere pe anul 2022.

 • Hotărârea numărul 6 din 17.01.2022

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi numărul 35 din 05.01.2022.

 • Hotărârea numărul 6 din 17.01.2022

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi numărul 35 din 05.01.2022.

 • Hotărârea numărul 4 din 17.01.2022

  Privind utilizarea excedentului în Secțiunea de Funcționare la veniturile proprii și Secțiunea de Dezvoltare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Bistrița Bârgăului din anul 2021.

 • Hotărârea numărul 3 din 17.01.2022
  Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la finele anului 2021.
 • Hotărârea numărul 2 din 17.01.2022

  Privind analiza și aprobarea bugetului local al comunei Bistrița Bârgăului pe trimestrul IV.

 • Hotărârea numărul 1 din 17.01.2022

  Privind rețeaua școlară de pe raza comunei Bistrița Bârgăului pentru anul școler 2022-2023.