Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

Ultimele Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

 • Hotărârea numărul 35 din 17.05.2021

  Privind împuternicirea primarului comunei dl Vasile Laba, să semneze documentele notariale încheiate între UAT Bistrița Bârgăului și Parohia Ortodoxă numărul 1 Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 34 din 17.05.2021

  Privind atestarea, modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 33 din 17.05.2021

  Privind aprobarea concesionării terenului neproductiv în suprafață de 3293 mp (2 loturi) înscris în CF 29430 ȘI cf 29441 , localitatea Colibița domeniul privat al Comunei Bistrița Bârgăului și teren în suprafață de 23 mp înscris în CF numărul 29437 situat în localitatea Colibița domeniul public al Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 32 din 17.05.2021

  Privind aprobarea Documentației Topografice întocmită de către SC MOCO PRODCOM SRL, privind înscrierea definitivă în CF a imobilului teren și construcție identificat cu CF 27509 a UAT-ului Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 31 din 17.05.2021

  Privind punerea la dispoziția proiectului ”Watman-Sistem informațional pentru managementul integral al apelor-etala II” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.

Lista de documente pentru Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

 • Hotărârea numărul 35 din 17.05.2021

  Privind împuternicirea primarului comunei dl Vasile Laba, să semneze documentele notariale încheiate între UAT Bistrița Bârgăului și Parohia Ortodoxă numărul 1 Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 34 din 17.05.2021

  Privind atestarea, modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 33 din 17.05.2021

  Privind aprobarea concesionării terenului neproductiv în suprafață de 3293 mp (2 loturi) înscris în CF 29430 ȘI cf 29441 , localitatea Colibița domeniul privat al Comunei Bistrița Bârgăului și teren în suprafață de 23 mp înscris în CF numărul 29437 situat în localitatea Colibița domeniul public al Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 32 din 17.05.2021

  Privind aprobarea Documentației Topografice întocmită de către SC MOCO PRODCOM SRL, privind înscrierea definitivă în CF a imobilului teren și construcție identificat cu CF 27509 a UAT-ului Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 31 din 17.05.2021

  Privind punerea la dispoziția proiectului ”Watman-Sistem informațional pentru managementul integral al apelor-etala II” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.

 • Hotărârea numărul 30 din 17.05.2021

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi numărul 1795 din 05.05.2021.

 • Hotărârea numărul 29 din 17.05.2021

  Privind alegerea președintelui de ședință.

 • Hotărârea numărul 28 din 15.04.2021

  Privind aprobarea solicitării scrisorii de garantie bancară IG173300246 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A pentru finanțarea obictivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2

 • Hotărârea numărul 27 din 15.04.2021

  Privind amplasarea unor stații de pompare apă potabilă în comuna Bistrița Bârgăului (Sala de Nunți, Ulița Herș, Ulița la Măjeri și Ulița Neamțului)

 • Hotărârea numărul 26 din 15.04.2021

  Privind apropbarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud

 • Hotărârea numărul 25 din 15.04.2021

  Privind aprobarea modificării  Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud.

 • Hotărârea numărul 24 din 15.04.2021

  Privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale la nivelul comunei Bistrița Bârgăului pentru anul 2021

 • Hotărârea numărul 23 din 15.04.2021

  Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bistrița Bârgăului pe anul 2021

 • Hotărârea numărul 22 din 29.03.2021

  Privind aprobarea documentației de dezlipire a imobilelor înscrise în CF nr.27647, CF nr.29537, CF nr.28953, CF nr.29528, întocmită de către SC MOCOPROD COM SRL, doneniul public al Comunei Bistrița Bârgăului

 • Hotărârea numărul 21 din 29.03.2021

  Privind aprobarea Documentației Topografice cu propunerea de înscriere în Domeniul Public a imobilului teren cu construcție în suprafață de 2565 mp identificat în CF 27509 a Uat-ului Bistrița Bârgăului

 • Hotărârea numprul 20 din 29.03.2021

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi nr.1222 din 17.03.2021

 • Hotărârea numărul 19 din 29.03.2021

  Privind respingerea propunerilor de acte adiționale la contractul privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de SC SUPERCOM SA în perioada 15.10.2020-24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.12345/24.12.2020 în formă modificată de A.D.I Deșeuri Bistrița-Năsăud

 • Hotărârea numărul 18 din 26.02.2021

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi nr.743 din 19.02.2021

 • Hotărârea numărul 17 din 26.02.2021

  Privind aprobarea documentației de modificare denumire imobil întocmită de către SC MOCI PRODCOM SRL, proprietatea publică a comunei Bistrița Bârgăului

 • Hotărârea numărul 16 din 26.02.2021

  Privind actualizarea Indicatorilor Tehnici-Economici ai proiectului ” Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Bistrița Bârgăului, județul Bistrița Năsăud”

 • Hotărârea numărul 15 din 26.02.2021 și anexa nr.1

  Privind aprobarea Planului de actiuni și interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social din Comuna Bistrița Bârgăului, conform Legii nr.416/2001 cu modificărilr și completările ulterioare

 • Hotărârea numărul 14 din 26.02.2021

  Privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență, din bugetul local pe anul 2021

 • Hotărârea numărul 13 din 26.02.2021
 • Hotărârea numărul 12 din 26.02.2021 și Planul

  Privind aprobarea planului de analiza și acoperire a riscurilor din zona de competență

 • Hotărârea numărul 11 din 26.02.2021 și Anexa 1

  Privind aprobarea Programului de acțiuni care se vor desfășura în anul 2021 la nivelul Comunei Bistrița Bârgăului

 • Hotărârea numărul 10 din 29.01.2021

  Privind alegerea președintelui de ședință

 • Hotărârea numărul 9 din 29.01.2021

  Privind înregistrarea UAT Comuna Bistrița Bârgăului în Sistemul Național Electronic de plată online a taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar

 • Hotărârea numărul 8 din 29.01.2021

  Privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor proprietate a comunei Bistrița Bârgăului , aflate în administrarea Asociației Proprietarilor de Pădure

 • Hotărârea numărul 7 din 29.01.2021

  Privind aprobarea cotei de tăiere pe anul 2021 de valorificare a masei lemnoase proprietatea UAT

 • Hotărârea numărul 6 din 29.01.2021

  Privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG183300188/08.05.2018 în valoare de 686.441,15 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A.pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2

 • Hotărârea numărul 5 din 29.01.2021

  Privind aprobarea documentației de modificare denumire imobil întocmită de către Sc Moco Prodcom SRL, proprietatea publică a comunei Bistrița Bârgăului

 • Hotărârea numărul 4 din 29.01.2021

  Privind utilizarea excedentului în Secțiunea de Funcționare la veniturile proprii și Secțiunea de Dezvoltare a Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Bistrița Bârgăului din anul 2020

 • Hotărârea numărul 3 din 29.01.2021

  Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la finele anului 2020

 • Hotărârea numărulm 2 din 29.01.2021

  Privind analiza și aprobarea execuției bugetului local al comunei Bistrița Bârgăului pe trimestru IV.

 • Hotărârea numărul 1 din 29.01.2021

  Privind rețeaua școlară de pe raza comunei Bistrița Bârgăului pentru anul școlar 2021-2022