Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

Ultimele Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

Lista de documente pentru Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

 • Hotărârea numărul 81 din 22.12.2021

  Privind dezmembrarea unor imobile aflate în domeniul public al Comunei Bistrița Bârgăului,județul Bistrița-Năsăud.

 • Hotărârea numărul 80 din 22.12.2021

  Privind rectificarea numărul 4 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

 • Hotărârea numărul 79 din 17.12.2021+Anexe

  Privind acordarea burselor de ajutor social, burselor de performanță, burselor de merit și burselor de studiu pentru elevii din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022 semestrul I.

 • Hotărârea numărul 78 din 17.12.2021

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație conform listei de partizi nr.5716 din 02.12.2021.

 • Hotărârea numărul 77 din 17.12.2021

  Privind aprobarea prețurilor de referință pentru vânzarea masei lemnoase prin licitație la Primăria comunei Bistrița Bârgăului pe anul 2022.

 • Hotărârea numărul 76 din 17.12.2021

  Privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Bistrița Bârgăului în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud a unui imobil-teren și construcție,situat în Colibița numărul 84.

 • Hotărârea numărul 75 din 17.12.2021

  Privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2022 și a Strategiei Anuale de achiziție publică pe anul 2022.

 • Hotărârea numărul 74 +Anexe

  Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din Comuna Bistrița Bârgăului în anul 2022.

 • Hotărârea numărul 73 din 17.12.2021

  Privind rectificarea numărul 3 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

 • Hotărârea nr.72 din 25.11.2021

  Privind analiza și aprobarea execuției bugetului local al comunei Bistrița Bțrgăului pe trimestrul III-2021.

 • Hotărârea nr.71 din 25.11.2021

  Privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr.66/26.03.2018 în sumă de 2.700.000, pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 4.3.

 • Hotărârea numărul 70 din 08.11.2021

  Privind aprobarea desemnării reprezentantului din cadrul Consiliului local al comunei Bistrița Bârgăului în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director în unitatea Școala gimnazială Bistrița Bârgăului județul Bistrița-Năsăud.

 • Hotărârea numărul 69 din 08.11.2021 și anexe.

  Privind aprobarea Organigramei și Statutului de funcții pentru demnitarii publici , funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 68 din 08.11.2021

  Privind actualizarea Indicatorilor Tehnico-Economici ai proiectului ”Extindere Rețea Publică de Apă și Apă Uzată Menajeră în comuna Bistrița Bârgăului, jud.Bistrița-Năsăud”.

 • Hotărârea numărul 67 din 08.11.2021

  Privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG183300112/22.03.2018  în valoare de 2.795.100 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural -IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 4.3.

 • Hotărârea numărul 66 din 08.11.2021

  Privind aprobarea finanțării din bugetul local al comunei Bistrița Bârgăului a unor cheltuieli de adminiostrare și funcționare a Spitalului Jedețean de Urgență Bistrița.

   

 • Hotărârea numărul 65 din 08.11.2021

  Privind rectificarea nr.2 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

 • Hotărârea numărul 64 din 18.10.2021

  Privind alegerea președintelui de ședință.

 • Hotărârea numărul 63 din 18.10.2021

  Privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiuniilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare.

 • Hotărârea numărul 62 din 18.10.2021

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi nr.4918 din 07.10.2021.

 • Hotărârea numărul 61 din 18.10.2021

  Privind actualizarea Indicatorilor Tehnico-Economici ai proiectului ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Bistrița Bârgăului,județul Bistrița-Năsăud”

 • Hotărârea numărul 60 din 18.10.2021

  Privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătyiesc domeniuș public și privat al comunei Bistrița-Bârgăului și a unor bunuri din domeniul privat al statului precum și a perioadei în care se efectuează această inventariere.

 • Hotărârea nr.59 din 23.09.2021

  Privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

 • Hotărârea nr.58 din 14.09.2021

  Privind îndreptarea erorii materiale,modificarea și completarea HCL Bistrița Bârgăului nr.46/19.07.2021 privind înființarea Clubului Sportiv ”Valea Bârgăului 2021”,instituție de drept public.

 • Hotărârea nr.57 din 14.09.2021

  Privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control A.D.I Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare.

 • Hotărârea nr.56 din 14.09.2021

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi nr.4146 din 30.08.2021.

 • Hotărârea nr.55 din 14.09.2021

  De modificare a Hotărârii Consiliului local al comunei Bistrița Bârgăului nr.56 din 13.11.2020 privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 54 din 16.08.2021

  Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Boneu Ioan, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 53 din 16.08.2021

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi nr.3862 din 06.08.2021.

 • Hotărârea numărul 52 din 16.08.2021

  Privind analiza și aprobarea execuției begetului local al comunei Bistrița Bârgăului pe trimestrul II-2021.

 • Hotărârea numărul 51 din 06.08.2021

  Privind acordul amplasării și/sau acces în zona drumului public, pe terenuri aflate în proprietatea Comunei Bistrița Bârgăului și administrarea Consiliului Local al Comunei Bistrița Bârgăului pentru obiectivele de investiții care urmează a fi realizate sau amplasate aferente obisectivului:„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” în perioda 2014-2020 (2023).

  CL7-Extindere alimentare cu apă și canalizare în comunele Bistrița Bârgăului, Josenii Bârgăului, Livezile și Prundu Bârgăului, realizare SEAU Colibița.

 • Hotărârea numărul 50 din 19.07.2021

  Privind aprobarea documentației de dezmembrare a unor imobile proprietatea publică a Uat Comuna Bistrița Bârgăului, în vederea amplasării unor stații de pompe aferente obiectivului:”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” în perioada 2014-2020 (2023) CL 7-Extindere alimentare cu apă și canalizare în comunele Bistrița Bârgăului,Josenii Bârgăului,Livezile și Prundu Bârgăului,realizare SEAU Colibița.

 • Hotărârea numărul 49 din 19.07.2021

  Privind alegerea președintelui de ședință.

 • Hotărârea numărul 48 din 19.07.2021

  De revocare a hotărârii numărul 35 din 17.05.2021 privind împuternicirea primarului comunei dl Vasile Laba, să semneze documentele notariale încheiate între UAT Bistrița Bârgăului și Parohia Ortodoxă nr.1 Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 47 din 19.07.2021

  Privind aprobarea prețurilor de ponire la licitație,conform listei de partizi nr.2384 din 23.06.2021.

 • Hotărârea numărul 46 din 19.07.2021

  Privind înființarea Clubului Sportiv ”Valea Bârgăului 2021” instituție de drept public

 • Hotărârea numărul 45 din 19.07.2021

  Privind aprobarea închirierii unui imobil teren-construcție, proprietatea Comunei Bistrița Bârgăului, înscris în domeniul public, identificat în CF 29533 Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 44 din 19.07.2021

  Privind aprobarea cererii de transmitere din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bistrița Năsăud în domeniul public al Comunei Bistrița Bârgăului, a imobilului teren și construcție identificat în CF 25055- Tabere școlare Colibița.

 • Hotărârea numărul 43 din 19.07.2021

  Privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG183300111/22.03.2018 în valoare de 2.795.100 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural -IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2.

 • Hotărârea numărul 42 din 28.06.2021

  Privind aprobarea acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea în comun a activității de susținere a sportului de performanță prin înființarea Clubului Sportiv ”Valea Bârgăului”

 • Hotărârea numărul 41 din 17.06.2021

  Privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG183300188/08.05.2018 ÎN VALOARE DE 686.441,15 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura7.2

 • Hotărârea numărul 40 din 17.06.2021+PROCEDURĂ+MODEL CERERE

  Privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale contribuabililor persoane fizice din Comuna Bistrița Bârgăului. 

 • Hotărârea numărul 39 din 17.06.2021

  De modificare și complectare a hotărârii numărul 12/22.02.2019 privind asumarea documentației cadastrale privind înscrierea în CF a terenului situat în Colibița-fond forestier.

 • Hotărârea numărul 38 din 17.06.2021

  Privind aprobarea trecerii a unor imobile-terrenuri situate în localitatea Colibița, din domeniul public al comunei Bistrița Bârgăului în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud.

 • Hătărârea numărul 37 din 17.06.2021

  Privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr.66/26.03.2018 în sumă de 2.700.000, pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.3.

 • Hotărârea numărul 36 din 17.06.2021

  Privind analiza și aprobarea execuției bugetului local al comunei Bistrița Bârgăului pe trimestrul I-2021

 • Hotărârea numărul 35 din 17.05.2021

  Privind împuternicirea primarului comunei dl Vasile Laba, să semneze documentele notariale încheiate între UAT Bistrița Bârgăului și Parohia Ortodoxă numărul 1 Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 34 din 17.05.2021

  Privind atestarea, modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 33 din 17.05.2021

  Privind aprobarea concesionării terenului neproductiv în suprafață de 3293 mp (2 loturi) înscris în CF 29430 ȘI cf 29441 , localitatea Colibița domeniul privat al Comunei Bistrița Bârgăului și teren în suprafață de 23 mp înscris în CF numărul 29437 situat în localitatea Colibița domeniul public al Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 32 din 17.05.2021

  Privind aprobarea Documentației Topografice întocmită de către SC MOCO PRODCOM SRL, privind înscrierea definitivă în CF a imobilului teren și construcție identificat cu CF 27509 a UAT-ului Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 31 din 17.05.2021

  Privind punerea la dispoziția proiectului ”Watman-Sistem informațional pentru managementul integral al apelor-etala II” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.

 • Hotărârea numărul 30 din 17.05.2021

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi numărul 1795 din 05.05.2021.

 • Hotărârea numărul 29 din 17.05.2021

  Privind alegerea președintelui de ședință.

 • Hotărârea numărul 28 din 15.04.2021

  Privind aprobarea solicitării scrisorii de garantie bancară IG173300246 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A pentru finanțarea obictivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2

 • Hotărârea numărul 27 din 15.04.2021

  Privind amplasarea unor stații de pompare apă potabilă în comuna Bistrița Bârgăului (Sala de Nunți, Ulița Herș, Ulița la Măjeri și Ulița Neamțului)

 • Hotărârea numărul 26 din 15.04.2021

  Privind apropbarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud

 • Hotărârea numărul 25 din 15.04.2021

  Privind aprobarea modificării  Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud.

 • Hotărârea numărul 24 din 15.04.2021

  Privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale la nivelul comunei Bistrița Bârgăului pentru anul 2021

 • Hotărârea numărul 23 din 15.04.2021

  Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bistrița Bârgăului pe anul 2021

 • Hotărârea numărul 22 din 29.03.2021

  Privind aprobarea documentației de dezlipire a imobilelor înscrise în CF nr.27647, CF nr.29537, CF nr.28953, CF nr.29528, întocmită de către SC MOCOPROD COM SRL, doneniul public al Comunei Bistrița Bârgăului

 • Hotărârea numărul 21 din 29.03.2021

  Privind aprobarea Documentației Topografice cu propunerea de înscriere în Domeniul Public a imobilului teren cu construcție în suprafață de 2565 mp identificat în CF 27509 a Uat-ului Bistrița Bârgăului

 • Hotărârea numprul 20 din 29.03.2021

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi nr.1222 din 17.03.2021

 • Hotărârea numărul 19 din 29.03.2021

  Privind respingerea propunerilor de acte adiționale la contractul privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de SC SUPERCOM SA în perioada 15.10.2020-24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.12345/24.12.2020 în formă modificată de A.D.I Deșeuri Bistrița-Năsăud

 • Hotărârea numărul 18 din 26.02.2021

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi nr.743 din 19.02.2021

 • Hotărârea numărul 17 din 26.02.2021

  Privind aprobarea documentației de modificare denumire imobil întocmită de către SC MOCI PRODCOM SRL, proprietatea publică a comunei Bistrița Bârgăului

 • Hotărârea numărul 16 din 26.02.2021

  Privind actualizarea Indicatorilor Tehnici-Economici ai proiectului ” Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Bistrița Bârgăului, județul Bistrița Năsăud”

 • Hotărârea numărul 15 din 26.02.2021 și anexa nr.1

  Privind aprobarea Planului de actiuni și interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social din Comuna Bistrița Bârgăului, conform Legii nr.416/2001 cu modificărilr și completările ulterioare

 • Hotărârea numărul 14 din 26.02.2021

  Privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență, din bugetul local pe anul 2021

 • Hotărârea numărul 13 din 26.02.2021
 • Hotărârea numărul 12 din 26.02.2021 și Planul

  Privind aprobarea planului de analiza și acoperire a riscurilor din zona de competență

 • Hotărârea numărul 11 din 26.02.2021 și Anexa 1

  Privind aprobarea Programului de acțiuni care se vor desfășura în anul 2021 la nivelul Comunei Bistrița Bârgăului

 • Hotărârea numărul 10 din 29.01.2021

  Privind alegerea președintelui de ședință

 • Hotărârea numărul 9 din 29.01.2021

  Privind înregistrarea UAT Comuna Bistrița Bârgăului în Sistemul Național Electronic de plată online a taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar

 • Hotărârea numărul 8 din 29.01.2021

  Privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor proprietate a comunei Bistrița Bârgăului , aflate în administrarea Asociației Proprietarilor de Pădure

 • Hotărârea numărul 7 din 29.01.2021

  Privind aprobarea cotei de tăiere pe anul 2021 de valorificare a masei lemnoase proprietatea UAT

 • Hotărârea numărul 6 din 29.01.2021

  Privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG183300188/08.05.2018 în valoare de 686.441,15 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A.pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2

 • Hotărârea numărul 5 din 29.01.2021

  Privind aprobarea documentației de modificare denumire imobil întocmită de către Sc Moco Prodcom SRL, proprietatea publică a comunei Bistrița Bârgăului

 • Hotărârea numărul 4 din 29.01.2021

  Privind utilizarea excedentului în Secțiunea de Funcționare la veniturile proprii și Secțiunea de Dezvoltare a Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Bistrița Bârgăului din anul 2020

 • Hotărârea numărul 3 din 29.01.2021

  Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la finele anului 2020

 • Hotărârea numărulm 2 din 29.01.2021

  Privind analiza și aprobarea execuției bugetului local al comunei Bistrița Bârgăului pe trimestru IV.

 • Hotărârea numărul 1 din 29.01.2021

  Privind rețeaua școlară de pe raza comunei Bistrița Bârgăului pentru anul școlar 2021-2022