Registrul pentru evidenta hotararilor autoritatii deliberative

Registrul pentru evidenta hotararilor autoritatii deliberative

Ultimele Registrul pentru evidenta hotararilor autoritatii deliberative

 • Hotărârea numărul 25 din 10.03.2023

  Privind darea în administrare către Ocolul Silvic Bistrița Bârgăului a imobilelor înscrise în CF nr.27880-Bistrița Bârgăului situate în localitatea Bistrița Bârgăului, jud.Bistrița-Năsăud.

 • Hotărârea numărul 24 din 10.03.2023

  Privind aprobarea proiectului ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Bistrița Bârgăului în medii de învățare moderne și sustenabile și a cheltuielilor legate de proiect, finanțat prin PNRR Pilonul VI, Politici pentru noua generație, componenta C15-Educație.

 • Hotărârea numărul 23 din 27.02.2023

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi nr.562 din 21.02.2023.

 • Hotărârea numărul 22 din 27.02.2023

  Privind completarea hotărârii nr.74 din 24.11.2022 privind alipire imobil în CF nr.25063, CF vechi nr. 3119 Uat Comuna Bistrița Bârgăului, Școala Generală nr.2.

 • Hotărârea numărul 21 din 27.02.2023

  Privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului înscris în CF 30115 a Uat-ului Bistrița Bârgăului, Drum forestier Stegea-Jirezi tronson 6.

Lista de documente pentru Registrul pentru evidenta hotararilor autoritatii deliberative

 • Hotărârea numărul 25 din 10.03.2023

  Privind darea în administrare către Ocolul Silvic Bistrița Bârgăului a imobilelor înscrise în CF nr.27880-Bistrița Bârgăului situate în localitatea Bistrița Bârgăului, jud.Bistrița-Năsăud.

 • Hotărârea numărul 24 din 10.03.2023

  Privind aprobarea proiectului ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Bistrița Bârgăului în medii de învățare moderne și sustenabile și a cheltuielilor legate de proiect, finanțat prin PNRR Pilonul VI, Politici pentru noua generație, componenta C15-Educație.

 • Hotărârea numărul 23 din 27.02.2023

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi nr.562 din 21.02.2023.

 • Hotărârea numărul 22 din 27.02.2023

  Privind completarea hotărârii nr.74 din 24.11.2022 privind alipire imobil în CF nr.25063, CF vechi nr. 3119 Uat Comuna Bistrița Bârgăului, Școala Generală nr.2.

 • Hotărârea numărul 21 din 27.02.2023

  Privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului înscris în CF 30115 a Uat-ului Bistrița Bârgăului, Drum forestier Stegea-Jirezi tronson 6.

 • Hotărârea numărul 20 din 27.02.2023

  Privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului înscris în CF 30123 a UAT-ului Bistrița-Bârgăului, drum forestier Șoimul de Sus tronson 3.

 • Hotărârea numărul 19 din 27.02.2023

  Privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului înscris în CF 30131 a Uat-ului Bistrița Bârgăului, drum forestier Șoimul de Sus tronson 4.

 • Hotărârea numărul 18 din 27.02.2023

  Privind actuializare date pentru imobil încris în CF nr.26837, Uat Comuna Bistrița Bârgăului-Strada Cloșcă tronson 3 intravilan.

 • Hotărârea numărul 17 din 30.01.2023

  Privind alegerea președintelui de ședință.

 • Hotărârea numărul 16 din 30.01.2023

  Privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local pe anul 2023.

 • Hotărârea numărul 15 din 30.01.2023

  Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social din Comuna Bistrița Bârgăului, conform Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare.

 • Hotărârea numărul 14 din 30.01.2023

  Privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale la nivelul comunei Bistrița Bârgăului pentru anul 2023.

 • Hotărârea numărul 13 din 30.01.2023

  Privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bistriâa-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020.

 • Hotărârea numărul 12 din 30.01.2023

  Privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud” la data de 10.04.2008.

 • Hotărârea numărul 11 din 30.01.2023

  Privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud.

 • Hotărârea numărul 10 din 30.01.2023

  Privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor proprietate a comunei Bistrița Bârgăului, aflate în administrarea Asociației Proprietarilor de Pădure ” Bistricioara” Ocolul Silvic Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 9 din 30.01.2023

  Privind aprobarea cotei de tăiere pe anul 2023.

 • Hotărârea numărul 8 din 30.01.2023

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație conform listei de licitație nr.303 din 12.01.2023, pentru masa lemnoasă la drum auto pentru agenții economici.

 • Hotărârea numărul 7 din 30.01.2023

  Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pajiștilor disponibile, proprietatea publică a comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 6 din 30.01.2023

  Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022.

 • Hotărârea numărul 5 din 30.01.2023

  Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bistrița Bârgăului, pe anul 2023.

 • Hotărârea numărul 4 din 30.01.2023

  Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la finele anului 2022.

 • Hotărârea numărul 3 din 30.01.2023

  Privind analiza și aprobarea execuției bugetului local al comunei Bistrița Bârgăului pe trimestru IV.

 • Hotărârea numărul 2 din 30.01.2023

  Privind rețeaua școlară de pe raza comunei Bistrița Bârgăului pentru anul școlar 2023-2024.

 • Hotărârea numărul 1 din 30.01.2023

  Privind alegerea președintelui de ședință.

Statistici website