Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari

Ultimele Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari

 • Proiect de hotărâre

  Privind împuternicirea primarului comunei dl Vasile Laba, să semneze documentele notariale încheiate între UAT Bistrița Bârgăului și Parohia Ortodoxă numărul 1 Bistrița Bârgăului.

 • Proiect de hotărâre

  Privind atestarea,modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Bistrița Bârgăului.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea concesionării terenului neproductiv în suprafață de 3.293 mp (2 loturi) înscris în CF 29430 și CF 29441, localitatea Colibița domeniul privat al Comunei Bistrița Bârgăului ți teren în suprafață de 23 mp înscris în CF nr.29437 situat în Localitatea Colibița domeniu public al Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Proiect de hotărâre

  Privind punerea la dispoziția proiectului ”Watman-Sistem informațional pentru managementul integral al apelor-etapa II” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi numărul 1795 din 05.05.2021.

Lista de documente pentru Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari

 • Proiect de hotărâre

  Privind împuternicirea primarului comunei dl Vasile Laba, să semneze documentele notariale încheiate între UAT Bistrița Bârgăului și Parohia Ortodoxă numărul 1 Bistrița Bârgăului.

 • Proiect de hotărâre

  Privind atestarea,modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Bistrița Bârgăului.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea concesionării terenului neproductiv în suprafață de 3.293 mp (2 loturi) înscris în CF 29430 și CF 29441, localitatea Colibița domeniul privat al Comunei Bistrița Bârgăului ți teren în suprafață de 23 mp înscris în CF nr.29437 situat în Localitatea Colibița domeniu public al Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Proiect de hotărâre

  Privind punerea la dispoziția proiectului ”Watman-Sistem informațional pentru managementul integral al apelor-etapa II” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi numărul 1795 din 05.05.2021.

 • Proiect de horărâre

  Privind alegerea președintelui de ședință.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300246 din 20.06.2017 în valoare de  1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural -IFN S.A pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2

 • Proiect de hotărâre

  Privvind amplasarea unor stații de pompare apă potabilă în comuna Bistrița Bârgăului (Sala de Nunți, Ulița Herș, Ulița la Măjeri și Ulița Neamțului)

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale la nevelul comunei Bistrița Bârgăului pentru anul 2021.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bistrița Bârgăului pe anul 2021.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bistrița Bârgăului pe anul 2021.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea documentației dfe dezlipire a imobilelor înscrise în Cf nr.27647, CF nr.29537, CF nr.28953, CF nr.29528, întocmită de către SC MOCOPROD COM, domeniul public al Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea documentației dfe dezlipire a imobilelor înscrise în Cf nr.27647, CF nr.29537, CF nr.28953, CF nr.29528, întocmită de către SC MOCOPROD COM, domeniul public al Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea Documentației Topografice cu propunerea de înscriere în Domeniul Public a imobilului teren cu constucție în suprafață de 2565 mp identificat în CF 27509 a Uat-ului Bistrița Bârgăului.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi numărul 1222 din 17.03.2021.

 • Proiect de hotărâre

  Privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de SC Supercom S.A în perioada 15.10.2020-24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.12345/24.12.2020  în forma modificată de ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi nr.743 din 19.02.2021

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea documentației topografice întocmită de către SC MOCO PRODCOM SRL pentru modificarea și complatarea inventarului domeniului public al comunei Bistrița Bârgăului

 • Proiect de hotărâre

  Privind actualizarea Indicatorilor Tehnico-Economici ai proiectului ”Modernizarea Infrastrcturii Rutiere Locale, în Comuna Bistrița Bârgăului. jud.Bistrița-Năsăud

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 • Proiect de hotărâre

  Privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local pe anul 2021.

 • Proiect de hotărâre

  Privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare anuală a performanțelor  profesionale individuale a secretarului general al comunei Bistrița Bârgăului

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea planului de analizași acoperire a riscurilor din zona de competență.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea Programului de acțiuni și activități edilitar-gospodărești de interes local care se vor desfășura în anul 2021 la nivelul Comunei Bistrița Bârgăului