Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari

Ultimele Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi nr.743 din 19.02.2021

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea documentației topografice întocmită de către SC MOCO PRODCOM SRL pentru modificarea și complatarea inventarului domeniului public al comunei Bistrița Bârgăului

 • Proiect de hotărâre

  Privind actualizarea Indicatorilor Tehnico-Economici ai proiectului ”Modernizarea Infrastrcturii Rutiere Locale, în Comuna Bistrița Bârgăului. jud.Bistrița-Năsăud

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 • Proiect de hotărâre

  Privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local pe anul 2021.

Lista de documente pentru Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi nr.743 din 19.02.2021

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea documentației topografice întocmită de către SC MOCO PRODCOM SRL pentru modificarea și complatarea inventarului domeniului public al comunei Bistrița Bârgăului

 • Proiect de hotărâre

  Privind actualizarea Indicatorilor Tehnico-Economici ai proiectului ”Modernizarea Infrastrcturii Rutiere Locale, în Comuna Bistrița Bârgăului. jud.Bistrița-Năsăud

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 • Proiect de hotărâre

  Privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local pe anul 2021.

 • Proiect de hotărâre

  Privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare anuală a performanțelor  profesionale individuale a secretarului general al comunei Bistrița Bârgăului

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea planului de analizași acoperire a riscurilor din zona de competență.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea Programului de acțiuni și activități edilitar-gospodărești de interes local care se vor desfășura în anul 2021 la nivelul Comunei Bistrița Bârgăului