Proiecte şi Investiţii

Proiecte şi Investiţii

Comuna Bistrita Bârgaului

INVESTITII 2016-2022

 

Nr. crt Denumirea proiectului Sursa de finantare Valoarea proiectului Stadiul Proiectului
1. MODERNIZARE ULITE IN COMUNA BISTRITA BARGAULUI BL   Finalizat
2. MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA BISTRITA BARGAULUI  cu o lungime totala de 13,125 KM  Fonduri europene+BL 5.393.00 Finalizat
3. EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA SI APA UZATA MENAJERA,  RETEA DE APA -20,177 KM RETEA CANALIZARE-14,148 KM Fonduri europene+BL 9.285.149,83 Finalizat
4. INFIINTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE FORESTIERE cu  o lungime totala de 16,340 KM Fonduri europene+BL 8.918.213,76 Lucrări în continuare
5. DRUMURI FORESTIERE IN COMUNA BISTRITA BARGAULUI ETAPA A II A cu o lungime totala de 12,195 km   Fonduri europene+BL  8.803.656,59 Finalizat
6 ACHIZITIE UTILAJE,CILINDRU,BULDOEXCAVATOR,VOLA,TRACTOR,CISTERNA VIDANJA,INCARCATOR FRONTAL,MASINA DE IMPRASTIAT GUNOI,2 REMORCI       AFIR Ministerul Mediului BL    409.152 Finalizat
7 ACHIZITIONARE TAF BL    Finalizat
  CONSTRUIRE SI MODERNIZARE CABANI SILVICE -3      Finalizat
8. PLATFORMA DE COLECTARE SI MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD  Ministerul Mediului 632.822,26 Finalizat
9. IMPREJMUIRE CAMIN CULTURAL COLIBITA BL 83.853,79 Finalizat
10. CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN Buget Local 1.144.112,98 Finalizat
11. MODERNIZARE SALA DE NUNTI BL 417.360 Finalizat
12. MODERNIZARE CAMIN CULTURAL SAT     CNI+ BL   1.170.179 Finalizat
13. MODERNIZARE CAMIN CULTURAL COLIBITA Fonduri europene+BL 1.535.133 Finalizat
14. CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BB Fonduri europene+BL 1.756.583 Finalizat
15. MODERNIZARE SEDIU OCOL SILVIC BL   Finalizat
16. AMENAJAMENT SILVOPASTORAL BL 35.455,69 Finalizat
17. AMENAJAMENT PASTORAL Buget Local 125.000 Finalizat
18. ALIMENTARE CU APA SI CANAL ULITA CLOSCA BL 35.340 Finalizat
19. ALIMENTARE CU APA ULITA TOMOROGANI Buget Local 87.994,26 Finalizat
20.  CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTINAL CU GAZON SINTETIC BL 260.400 Finalizat
21. REABILITARE SALA SPORT COLIBITA Buget Local 165.000 Finalizat
22. GRADINITA PROGRAM NORMAL BB, Pietroasa Banca Mondiala+BL 735.223 Finalizat
23. ILUMINAT PUBLIC IN LOCALITATEA COLIBITA (km18.046-km20.512) BL 225.000 Finalizat
24. REABILITARE CABANA SILVICA  PANULET Buget Local 151.923 Finalizat
25. DOTARE CU ECHIPAMENTE MEDILCALE DISPENSAR UMAN Guvernul Romaniei+BL 450.000 Finalizat
26. INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE PE 1,5 KM STRADA TAPITERILOR Guvernul Romaniei+BL 444.462 Finalizat
27.     EXTINDERE RETEA CANALIZARE SI APA COLIBITA SI BISTRITA BARGAULUI 0,92KM Buget Local 450.000 Finalizat
28. PUZ BISTRITA BARGAULUI Buget Local 131.000 Lucrări în derulare
29. Achizitie terenuri Colibita Masterplan Judetean , PROIECTUL APA-CANAL COLIBITA Buget Local 450.000 Finalizat
30. INVESTITIA IN OAMENI VIITORUL COMUNEI  Bistrita Birgaului POS/BL 9.435.000 Finalizat
31. REFACERE SI REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE POS/BL    Finalizat
32. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE -8,699 KM   11.120.000  SF actualizat
33. ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE PE STRADA TAPIȚERILOR 1,5 KM  Guvernul României  444.462  Finalizat
34 DOTARE CU ECHIPAMENTE MEDICALE DISPENSAR UMAN Guvernul României+BL 450.000 Finalizat
35 EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ȘI APĂ COLIBIȚA ȘI BISTRIȚA BÂRGĂULUI BL 450.000 Finalizat
36 AMENAJARE PARC JOACĂ COPII BL Finalizat
37 EXTINDERE REȚELE DE ILUMINAT PUBLIC VALEA BÂRNEI, PIETROASA ȘI PANU COLIBIȚA Electrica/BL 2.550.635 Lucrări în continuare
38 ILUMINAT PUBLIC AFM/BL 593.847,22 Lucrări în exucuție
39 CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE ANL/BL 4.992.226 Lucrări în execuție
40 CADASTRU GENERAL Lucrări în continuare
41 CONSTRUIRE ANEXE PRIMĂRIE AFIR/BL 366.304 Lucrări în execuție

 

PROIECTE IN CURS DE IMPLEMENTARE finantate de CONSILIUL JUDETEAN

 

1. MODERNIZARE DRUM JUDETEAN BISTRITA BARGAULUI-COLIBITA-MITA   CJ      Finalizat
2. MODERNIZARE DRUM JUDETEAN BLAJ-MURESENII BARGAULUI      Finalizat
3. CONSTRUIRE PARTIE DE SKI   CJ    
4. MARIREA GRADULUI DE SIGURANTA A ACUMULARII COLIBITA CJ    
5. EXTINDEREA SISTEMULUI DE APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE COLIBITA Comuna Bistrita Bargaului CJ    În lucru
6. EXTINDERE RETEA ELECTRICA LOCALITATEA COLIBITA CAOMUNA BISTRITA BIRGAULUI (ZONA peste lac) CJ    Finalizat
7. ALEI PIETONALE COLIBITA CJ    

 

 

PRIMAR,

LABA VASILE

Statistici website