Proiecte şi Investiţii

Proiecte şi Investiţii

Comuna Bistrita Bârgaului

INVESTITII 2016-2019

 

Nr. crt Denumirea proiectului Sursa de finantare Valoarea proiectului Stadiul Proiectului
1. MODERNIZARE ULITE IN COMUNA BISTRITA BARGAULUI BL   Finalizat
2. MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA BISTRITA BARGAULUI  cu o lungime totala de 13,125 KM  Fonduri europene+BL 5.393.00 Lucrari in derulare
3. EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA SI APA UZATA MENAJERA,  RETEA DE APA -20,177 KM RETEA CANALIZARE-14,148 KM Fonduri europene+BL 9.285.149,83   Lucrari in derulare
4. INFIINTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE FORESTIERE cu  o lungime totala de 16,340 KM Fonduri europene+BL 8.918.213,76    Licitatie lucrari
5. DRUMURI FORESTIERE IN COMUNA BISTRITA BARGAULUI ETAPA A II A cu o lungime totala de 12,195 km   Fonduri europene+BL  8.803.656,59 Licitatie Lucrari
6 ACHIZITIE UTILAJE,CILINDRU,BULDOEXCAVATOR,VOLA,TRACTOR,CISTERNA VIDANJA,INCARCATOR FRONTAL,MASINA DE IMPRASTIAT GUNOI,2 REMORCI       AFIR Ministerul Mediului BL     Receptionate
7 ACHIZITIONARE TAF BL    
  CONSTRUIRE SI MODERNIZARE CABANI SILVICE -3      
8. PLATFORMA DE COLECTARE SI MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD  Ministerul Mediului 632.822,26 Finalizat
9. IMPREJMUIRE CAMIN CULTURAL COLIBITA BL 83.853,79 Finalizat
10. CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN Buget Local 1.144.112,98 Finalizat
11. MODERNIZARE SALA DE NUNTI BL 417.360 Finalizat
12. MODERNIZARE CAMIN CULTURAL SAT     CNI+ BL   1.170.179 Finalizat
13. MODERNIZARE CAMIN CULTURAL COLIBITA Fonduri europene+BL 1.535.133 Finalizat
14. CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BB Fonduri europene+BL 1.756.583 Licitatie lucrari
15. MODERNIZARE SEDIU OCOL SILVIC BL   Finalizat
16. AMENAJAMENT SILVOPASTORAL BL 35.455,69 Finalizat
17. AMENAJAMENT PASTORAL Buget Local 125.000 Finalizat
18. ALIMENTARE CU APA SI CANAL ULITA CLOSCA BL 35.340 Finalizat
19. ALIMENTARE CU APA ULITA TOMOROGANI Buget Local 87.994,26 Finalizat
20.  CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTINAL CU GAZON SINTETIC BL 260.400 Finalizat
21. REABILITARE SALA SPORT COLIBITA Buget Local 165.000 Finalizat
22. GRADINITA PROGRAM NORMAL BB, Pietroasa Banca Mondiala+BL 735.223 finalizat
23. ILUMINAT PUBLIC IN LOCALITATEA COLIBITA (km18.046-km20.512) BL 225.000 Lucrari in derulare
24. REABILITARE CABANA SILVICA  PANULET Buget Local 151.923 Finalizat
25. DOTARE CU ECHIPAMENTE MEDILCALE DISPENSAR UMAN Guvernul Romaniei+BL 450.000 Finalizat
26. INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE PE 1,5 KM STRADA TAPITERILOR Guvernul Romaniei+BL 444.462 Finalizat
27.     EXTINDERE RETEA CANALIZARE SI APA COLIBITA SI BISTRITA BARGAULUI 0,92KM Buget Local 450.000 Finalizat
28. PUZ BISTRITA BARGAULUI Buget Local 131.000 Lucrari in derulare
29. Achizitie terenuri Colibita Masterplan Judetean , PROIECTUL APA-CANAL COLIBITA Buget Local 450.000 Lucrari in derulare
30. INVESTITIA IN OAMENI VIITORUL COMUNEI  Bistrita Birgaului POS/BL 9.435.000 Lucrari in derulare
31. REFACERE SI REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE POS/BL    
32. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE -8,699 KM   8.185.819   SF actualizat
33. PASTRAVARIE SOIMUL      

 

PROIECTE IN CURS DE IMPLEMENTARE finantate de CONSILIUL JUDETEAN

 

1. MODERNIZARE DRUM JUDETEAN BISTRITA BARGAULUI-COLIBITA-MITA   CJ      
2. MODERNIZARE DRUM JUDETEAN BLAJ-MURESENII BARGAULUI      
3. CONSTRUIRE PARTIE DE SKI   CJ    
4. MARIREA GRADULUI DE SIGURANTA A ACUMULARII COLIBITA CJ    
5. EXTINDEREA SISTEMULUI DE APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE COLIBITA Comuna Bistrita Bargaului CJ    
6. EXTINDERE RETEA ELECTRICA LOCALITATEA COLIBITA CAOMUNA BISTRITA BIRGAULUI (ZONA peste lac) CJ    
7. ALEI PIETONALE COLIBITA CJ    

 

 

PRIMAR,

LABA VASILE