Comisii

Comisii

COMISIA ECONOMICO-FINANCIARĂ,PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM

1.NIMIGEAN IOAN  - PREȘEDINTE

2. UNGUR MARIA - SECRETAR

3. PRAȘCA VASILE-IOAN- MEMBRU

4. BUSUIOC VASILE - MEMBRU

5. NUȘFELEAN SORIN-MIHAI

COMISIA JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ,MUNCĂ ȘI PROTECȚIE COPII,TINERET ȘI SPORT

1. TOMOROGA DUMITRU-IOAN- PREȘEDINTE

2. POP ELENA-MARIA - SECRETAR

3. ORBAN IOAN- MEMBRU

4. VLAD GEORGE-LUCIAN- MEMBRU

 COMISIA ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂSĂTATE ȘI FAMILIE, ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE,CULTE,AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

1. FLORIAN FLORIN PREȘEDINTE

2. UNGUR MARIA- MEMBRU

3. SERETAN GAVRIL- MEMBRU

4. TOMOROGA DUMITRU-IOAN- MEMBRU

Statistici website