Proiecte de hotărâri

Proiecte de hotărâri

Ultimele Proiecte de hotărâri

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea documentației de dezmembrare a unor imobile proprietatea publică a Uat Comuna Bistrița Bârgăului, în vederea amplasării unor stații de pompe aferente obiectivului:”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”în perioada 2014-2020 (2023) CL 7-Extindere alimentare cu apă și canalizare în comunele Bistrița Bârgăului,Josenii Bârgăului,Livezile și Prundu Bârgăului.realizare SEAU Colibița.

 • Proiect de hotărâre

  Privind alegerea președintelui de ședință.

 • Proiect de hotărâre

  De revocare a hotărârii numărul 35 din 17.05.2021 privind împuternicirea primarului comunei dl Vasile Laba, să semneze documentele notariale încheiate între UAT Bistrița Bârgăului și Parohia Ortodoxă nr.1 Bistrița Bârgăului.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație,conform listei de partizi nr.2384 din 23.06.2021.

 • Proiect de hotărâre

  Privind înființarea Clubului Sportiv ”Valea Bârgăului 2021” instituție de drept public.

Lista de documente pentru Proiecte de hotărâri

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea documentației de dezmembrare a unor imobile proprietatea publică a Uat Comuna Bistrița Bârgăului, în vederea amplasării unor stații de pompe aferente obiectivului:”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”în perioada 2014-2020 (2023) CL 7-Extindere alimentare cu apă și canalizare în comunele Bistrița Bârgăului,Josenii Bârgăului,Livezile și Prundu Bârgăului.realizare SEAU Colibița.

 • Proiect de hotărâre

  Privind alegerea președintelui de ședință.

 • Proiect de hotărâre

  De revocare a hotărârii numărul 35 din 17.05.2021 privind împuternicirea primarului comunei dl Vasile Laba, să semneze documentele notariale încheiate între UAT Bistrița Bârgăului și Parohia Ortodoxă nr.1 Bistrița Bârgăului.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație,conform listei de partizi nr.2384 din 23.06.2021.

 • Proiect de hotărâre

  Privind înființarea Clubului Sportiv ”Valea Bârgăului 2021” instituție de drept public.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea închirierii unui imobil teren-construcție, proprietatea Comunei Bistrița Bârgăului, înscris în domeniul public , identificat în CF 29533 Bistrița Bârgăului. 

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea cererii de transmitere din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bistrița Năsăud în domeniul public al Comunei Bistrița Bârgăului, a imobilului teren și construcție identificat în CF 25055- Tabere școlare Colibița.

 • Proiect de hotărâre

  Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție bancară IG183300111/22.03.2018 în valoare de 2.795.100 de la Fondul de Garantare  a Creditului Rural -IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea în comun a activității de susținere a sportului de performanță prin înființarea Clubului Sportiv ”Valea Bârgăului”

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG183300188/08.05.2018 în valoare de 686.441,15 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2.

 • Proiect de hotărâre

  Privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale contribuabililor persoane fizice din Comuna Bistrița Bârgăului

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea trecerii a unor imobile-terenuri situate în localitatea Colibița,din domeniul public al comunei Bistrița Bârgăului în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN numărul 66/26.03.2018 în sumă de 2.700.000, pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 4,3

 • Proiect de hotărâre

  Privind analiza și aprobarea execuției bugetului local al comunei Bistrița Birgăului pe trimestrul I 2021.

 • Proiect de hotărâre

  Privind împuternicirea primarului comunei dl Vasile Laba, să semneze documentele notariale încheiate între UAT Bistrița Bârgăului și Parohia Ortodoxă numărul 1 Bistrița Bârgăului.

 • Proiect de hotărâre

  Privind atestarea,modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Bistrița Bârgăului.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea concesionării terenului neproductiv în suprafață de 3293 mp (2 loturi) înscris în CF 29430 și CF 29441, localitatea Colibița domeniul privat al, Comunei Bistrița Bârgăului și teren în suprafață de 23 mp înscris în CF numărul 29437 situat în localitatea Colibița domeniu public al Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea documentației topografice întocmită de către SC MOCO PRODCOM SRL, privind înscrierea definitivă în CF a imobilului teren și construcție identificat cu CF 27509 a UAT-ului Bistrița Bârgăului,.

 • Proiect de hotărâre

  Privind punerea la dispoziția proiectului ” ”Watman-Sistem informațional pentru managementul integral al apelor-etapa II” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.

   

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi numărul 1795 din 05.05.2021

 • Proiect de hotărâre

  Privind alegerea președintelui de ședință.

 • Proiect de hotărâre

  Privindm aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300246 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A.pentru finanțarea obiectivelor de inveestiții derulate prin FEADR măsura 7.2

 • Proiect de hotărâre

  Privind amplasarea unor stații de pompare apă potabilă în comuna Bistrița Bârgăului (Sala de nunți, Ulița Herș, Ulița la Măjeri și Ulița Neamțului)

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de saluibrizare al jedețului Bistrița-Năsăud actualizat.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița Năsăud

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale la nivelul comunei Bistrița Bârgăului pntru anul 2021.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bistrița Bârgăukui pe anul 2021.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea documentației de dezlipire a imobilelor înscrise în CF nr.27647, CF nr.39537, CF nr.28953, CF nr.29528, întocmită de către SC MOCOPROD COM SRL, domeniul public al Comunei Bistrița Bârgăului

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea Documentației Topografice cu propunerea de înscriere în Domeniul Public a imobilului teren cu construcție în suprafață de 2565 mp identificat în CF 27509 a Uat-ului Bistrița Bârgăului.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi numărul 1222 din 17.03.2021

 • Proiect de hotărâre

  Privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea  prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de SC SUPERCOM SA în perioada 15.10.2020-24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I Deșeuri Bistrița-Năsăud.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi numărul 743 din 19.02.2021.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea documentației de modificare denumire imobil întocmită de către SC MOCO PRODCOM SRL, proprietatea publică a comunei Bistrița Bârgăului

 • Proiect de hotărâre

  Privind actualizarea Indicatorilor Tehnico-Economici ai proiectului ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Bistrița Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud.

 • Proiect de hotărâre și anexă

  Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutoer social din Comuna Bistrița Bârgăului, conform Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare

 • Proiect de hotărâre și anexă

  Privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență, din bugetul local pe anul 2021

 • Proiect de hotărâre

  Privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al comunei Bistrița Bârgăului.

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea planului de analiza și acoperire a riscurilor din zona de competenta

 • Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea Programului de acțiuni și activițăți edilitar-gospodărești de interes local care se vor desfășura în anul 2021 la nivelul Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Proiect de hotărâre

  Privind alegerea președintelui de ședință.

 • Proiect de hotărâre nr. 1787 din 22.04.2021

  Privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor proprietate a comunei Bistrița Bârgăului, aflate în administrarea Asociației Proprietarilor de Pădure ”Bistriciora” Ocolul Silvic Bistrița Bârgăului

 • Proiect de hotărâre nr.1561 din 24.03.2021

  Privind aprobarea documentației de dezlipire a imobilelor înscrise în CF nr.27647, CF nr.29537, CF nr.28953, CF nr.29528, întocmită de către SC MOCOPROD COM SRL ,domeniul public al Comunei Bistrița Bârgăului

 • Proiect de hotărâre nr.1477 din 22.03.2021

  Privind aprobarea Documentației Topografice cu propunerea de înscriere în Domeniul Public a imobilului teren cu construcție în suprafață de 2565 mp identificat în CF 27509 a Uat-ului Bistrița Bârgăului.

 • Anunt nr. 1452 din 19.03.2021
 • Proiect de hotărâre nr. 1421 din 17.03.2021

  Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, conform listei de partizi numărul 1222 din 17.03.2021

 • Anunt initiere proiecte de hotarari nr. 1350 din 15.03.2021
 • Proiect de hotărâre nr. 1312 din 12.03.2021

  Privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița Năsăud și avizarea Regulamentului seviciului public de salubrizare al jedețului Bistrița-Năsăud actualizat

 • Proiect de hotărâre nr. 1309 din 12.03.2021

  Privind aprobarea modificării Statutului și a Actului Constitutiv al Asociațeie de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița Năsăud

 • Proiect de hotărâre numărul 913 din 19.02.2021

  Privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile socioale la nivelul comunei Bistrița Bârgăului pentru anul 2021.

 • Raport proiect de hotarare nr.677/08.02.2021

  Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al activității economice din cadrul primăriei Bistrița Bârgăului pe anul 2021

 • Proiect de hotărâre nr. 676 din 08.02.2021

  BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

 • Proiect de hotărâre numărul 358 din 25.01.2021

  Privind aprobarea documentației de modificare denumire imobil întocmită de către SC MOCO PRODCOM SRL, proprietatea publică a comunei Bistrița Bârgăului

 • Anunt proiect de hotărâre nr. 329 din 19.01.2021
 • Proiect de hotărâre numărul 280 din 19.01.2021

  Privind analiza și aprobarea execuției begetului local al comunei Bistrița Bârgăului pe trimestrul IV.

 • Proiect de hotărâre numărul 277 din 19.01.2021

  Privind utilizarea excedentului în Secțiunea de Funcționare la veniturile proprii și Secșiunea de Dezvoltare a Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Bistrița Bârgăului din anul 2020.

 • Proiect de hotărâre numărul 263 din 19.01.2021

  Proiect de hotărâre privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de SC Supercom SA în perioada 15.10.2020-24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D,I Deșeuri Bistrița-Năsăsud.

 • Proiect de hotărâre numărul 182 din 14.01.2021

  Privind aprobarea cotei de tăiere pe anul 2021 de valorificare a masei lemnoase proprietatea UAT Bistrita Bargaului

 • Proiect de hotărâre numărul 119 din 12.01.2021

  Privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG183300188/08.05.2018 în valoare de 686.441,15 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A.pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2

 • Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
 • Proiect de hotărâre numărul 283 din 19.01.2021