Educaţie şi sănătate

Educaţie şi sănătate

Educaţia

 

Structura pe diferite forme de învăţământ şi număr de elevi la finele anului şcolar 2022- 2023, pe raza comunei Bistriţa Bîrgăului se prezintă asfel:

 Forme de învăţământ

Forme de învăţământ

Nr. de unităţi

Nr.de clase/grupe

Nr. de elevi

Grădiniţe cu program normal

2

4

90

Invăţământ primar

 

3

10

142

Invăţământ gimnazial

6

115

Total pe comună

5

20

347

 

Structura pe unităţi de învăţământ, număr de clase şi număr de elevi se prezintă asfel:

4. 2 Imvăţământ preşcolar

Unităţi

Nr. de grupe

Nr. de copii

Nr. de educatoare

Grădiniţa cu orar normal Bistriţa Bîrgăului

2

51

2

Grădiniţa cu orar normal Pustă

2

39

2

Grădiniţa cu orar normal Colibiţa

-

-

-

Total pe comună

4

90

4

 

Infrastructura şcolară

 

Indicatori privind

baza materială

Şcoala generală

Nr. 1 – Sat -

Şcoala generală

Nr. 2- Pustă

Şcoala generală

Colibiţa

Total pe

comună

Nr. localurilor de şcoli

2

2

1

5

Nr. sălilor de clasă

9

7

2

18

Nr. de laboratoare

2

2

-

4

Nr. de cabinete

1

2

-

3

Biblioteci

1

1

1

3

Nr.volume/bibliotecă

4.980

4020

210

9210

Nr.terenurilor de sport

1

1

1

3

 

În privinţa rezultatelor la învăţătură menţionăm că din totalul de absolvenţi ai claselor a VIII-a marea majoritate se integrează, an de an, în învăţământul liceal şi profesional. Numărul de elevi absolvenţi ai şcolii generale care rămân în gospodărie reprezintă cazuri izolate. In toate unităţile şcolare de pe raza comunei există un climat de muncă optim, iar numărul de cadre didactice, în majoritate tineri absolvenţi, manifestă seriozitate şi conştiinciozitate în muncă precum şi dorinţă de perfecţionare şi depăşire continuă.

Statistici website